Welkom op mijn website

 

 Verwante families:

(Groot) Bleumink

Hendriksen

Nijman

Kloos

Den Braanker

de Geest

van Spanje

Streep

Suyderhoeff van Haerlem

Jan van Haerlem

Nowee

    AdriaanVolker

 

Kalis

 

  

    

 

Voorwoord

De Suijderhoek familie bestaat uit meerdere takken, een tak uit de streek Oud Beijerland,die zich in den beginne “Suijderhouck” noemt, een tak uit de streek Pijnacker noemt zich Suijderhoeck en rond Haarlem noemde men zich in eerste instantie “Suijderhoeff van Haerlem”, later zou dit splitsen in de tak Suijderhoeff en een tak van Haerlem. Het is niet helemaal duidelijk cq zelfs niet uitgesloten dat deze drie takken met elkaar  een relationele verbinding hebben. helaas is in 1572  (beleg van Haarlem) het archief in Haarlem door de Spanjaarden in brand gestoken, zodat hier geen gegevens meer van zijn te vinden. Wel frappant is dat alle drie takken in dezelfde regio bivakkeren. Alle drie takken treffen we  tussen 1570 en 1700 aan tussen Oud en Nieuw Beijerland, Delft, Pijnacker en Nootdorp. De familienaam Suyderhoeff is rond 1699 dan al geheel uit beeld. Van de drie genoemde takken is alleen de tak Suijderhoeck uit Pijnacker/Nootdorp overeind gebleven en heeft voor de nodige nazaten gezorgd.

 

 

          

Familiewapens:  Jan Suijderhoeck      Maerten Suijderhoeff van Haerlem

Van enkele personen gaat de naam Suijderhoeff over naar Suijderhoeck. De grootste populatie van de familie treffen we in en rond de plaats Pijnacker met de naam Suijderhoeck. In Haarlem is Maerten Suyderhoeff van Haerlem de grondlegger van de tak Suyderhoeff, in Oud Beijerland is Jan Suijderhouck de grondlegger en in Pijnacker is het Arie Suyderhoeck of Suijderhoeck de grondlegger van de familie. De naam Suijderhoeck is sinds 1811 definitief gewijzigd in de schrijfwijze zoals wij  deze nu kennen; nl. "Zuiderhoek"

In een later stadium zou de naam Suijderhoeck/Suijderhouck en Suijderhoeff zich splitsen naar de familienaam van moeders kant, zodat beide achternamen werden gebruikt voor een zelfde familie. Wat soms ook andersom gebeurde, men gaf soms het eerste kind de achternaam van de vader en de andere kinderen de achternaam van de moeder. Een goed voorbeeld is Aert Suijderhouck: Aert is een zoon van Jan Aertsz Visser en Neeltje Suijderhouck, maar gaat wel als Aert Suijderhoeck door het leven. 

Een zoon van Pieter Suijderhoeff, gehuwd met Wendelmoet van der Laan, “Nicolaas”, neemt de achternaam van zijn moeder aan “van der Laan” . Jan Suijderhoeff van Haerlem, huwde Dieuwertje van Hasselaer, noemde zich bij het aangaan vanzijn taak als burgemeester van Schiedam “Jan van Haerlem” enkele kinderen van hem voerden de naam van Haerlem de andere kinderen namen de naam “van Hasselaer” aan. 

Een Jan Suijderhoeff uit Haarlem huwde met Agneta Lette, waar we op een uittreksel van de burgerlijkestand van Haarlem de naam “Suijderhoe(ff)ck aantreffen. Hij zou later als Jan Suijderhoeck door het leven gaan. 

Het zoeken in die oude tijd vergt erg veel inspanning, vanwege de veelal ongebruikelijke naamsaanneming. De familie Suijderhouck uit Oud Beijerland zou later ook in Pijnacker huizen. Ook worden de namen Suijderhoeck en Suijderkerck vaak verwisseld. Het is me gelukt een goede uiteenzetting van de familie weer te geven, waarvan ik de tak uit Pijnacker als basis heb genomen. De stamvader uit Pijnacker is Arend (Arie) Zijbrandtszn Suijderhoeck geboren rond 1550. Op de pagina “genealogie” is de hele stamboom weergegeven.

De in het noorden van Nederland levende familie Zuiderhoek heeft geen enkele verbintenis met onze familie. Zij hebben hun oorsprong in het Duitse Vellage, waar de grondlegger Hans Sikkes zijn levenslicht zag. De  familie Zuiderhoek  uit het noorden van Nederland, dankt haar naam aan een landgoed in de gemeente Warffum Groningen genaamd "Zuiderhorn": Een westfriese vertaling van horn is "hoek". Zo ontstond de naam Zuiderhoek in Warffum. .

 

Van de families: Henriksen - Nijman - Groot Bleumink - Kloos - de Geest en den Braanker: zijn de gemeentewapens van de woonplaatsen van voornoemde families gebruikt.

Vorden - Lochem - Ameide - Roeselaere Belgie - OudAlblas-