Dit wapen is in 1989 door aanvrager ontworpen en geregistreerd op verzoek van Albertus Wijnandus Hendrikus Maria Streep, geboren Hilversum 4 april 1957, wonende te Heemskerk, zoon van Wijnandus Maria Streep en Christina Margretha Mijnhout.

 

Genealogie van Christiaen Streep/striep/Strijp

1 Christiaen Streep/striep/Strijp. Hij is gedoopt in 1580 in Duitsland. Christiaen is overleden, 73 of 74 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 30 juli 1654 in Domitz D.

Notitie bij Christiaen: Inleiding
In Nederland zijn (nu) vier geslachten Streep bekend. Van het oudste geslacht, onderwerp van deze genealogie, is Kerstiaen de oudst bekende. Hij moet omstreeks 1580 zijn geboren. Zijn zoon Joannes Kerstiaens Strijp, was militair en volgens het ondertrouwregister van Woudrichem afkomstig van Damits; hiermee zal Damitz, het huidige Dömitz aan de Elbe, zijn bedoeld >1. Deze Joannes had drie zonen. De oudste, Christiaen, is in het doopboek van Woudrichem vermeld als Karstijaen, trouwt met de familienaam Streep en hertrouwt als Striep. In Amsterdamse notariële akten >2 wordt hij Christiaen Striep genoemd, in rechterlijke akten te Breda >3 Strep en Strepe. Bij zijn broer Abraham luidt de familienaam Striep, Strijp en Streep, respectievelijk in akten van zijn eerste huwelijk, van attestatie van zijn vrouw en van zijn tweede huwelijk.
Het tweede geslacht Streep heeft zijn wortels in de Hoeksewaard. Zo trouwt op 18 mei 1687 ene Jan Jansz Streep te Cillaarshoek met Anna Aarden Weda. Verder onderzoek moet aantonen of dit tweede geslacht een tak is van het eerste.
De oudst bekende van het derde geslacht is Daniël Streepers, geboren omstreeks 1750. Zijn zoon Pieter wordt op 4 april 1777 gedoopt te Mastenhouze-Waldeck, ten westen van Kassel. Opvallend is de naam van Daniëls andere zoon: Jan Christiaen Strijp, in de akte van ondertrouw te Naaldwijk op 29 juni 1801. Hierbij is vermeld dat hij de Lutherse religie beleed. Aanwijzingen dat dit derde geslacht een tak is van de hier gepubliceerde genealogie, zijn nog niet gevonden. De overeenkomst in voor- en achternaam zou er een indicatie voor kunnen zijn.
Op 21 februari 1812 ontstond het vierde geslacht: toen namen de Joodse gebroeders Ephraim en Salomon Levie te Amsterdam de familienaam Streep aan. Het is bekend dat een aantal leden van dit geslacht naar de Verenigde Staten van Amerika is geëmigreerd.
Uit onderzoek in Amerika is gebleken dat de betovergrootouders van de bekende filmactrice Meryl Streep vóór 1857 vanuit Duitsland naar de USA emigreerden.  Uit onderzoek is tot nu toe gebleken dat er geen familiebanden zijn met actrice Meryl Streep . Haar familie stamt af uit Baden Wurtemberg bij Stutgard en hadden als familienaam  "Streeb". Joannes Christiaens Streep/Srtiep/Strijp is afkomstig uit het noorden van Duitsland het plaatsje Domitz.

VERVOLG VAN BOVENSTAAND:
Deze Joannes had drie zonen. De oudste, Christiaen, is in het doopboek van Woudrichem vermeld als Karstijaen, trouwt met de familienaam Streep en hertrouwt als Striep. In Amsterdamse notariële akten >2 wordt hij Christiaen Striep genoemd, in rechterlijke akten te Breda >3 Strep en Strepe. Bij zijn broer Abraham luidt de familienaam Striep, Strijp en Streep, respectievelijk in akten van zijn eerste huwelijk, van attestatie van zijn vrouw en van zijn tweede huwelijk.
Het tweede geslacht Streep heeft zijn wortels in de Hoeksewaard. Zo trouwt op 18 mei 1687 ene Jan Jansz Streep te Cillaarshoek met Anna Aarden Weda. Verder onderzoek moet aantonen of dit tweede geslacht een tak is van het eerste.
De oudst bekende van het derde geslacht is Daniël Streepers, geboren omstreeks 1750. Zijn zoon Pieter wordt op 4 april 1777 gedoopt te Mastenhouze-Waldeck, ten westen van Kassel. Opvallend is de naam van Daniëls andere zoon: Jan Christiaen Strijp, in de akte van ondertrouw te Naaldwijk op 29 juni 1801. Hierbij is vermeld dat hij de Lutherse religie beleed. Aanwijzingen dat dit derde geslacht een tak is van de hier gepubliceerde genealogie, zijn nog niet gevonden. De overeenkomst in voor- en achternaam zou er een indicatie voor kunnen zijn.

Kind van Christiaen uit onbekende relatie:

1 Joannes Christiaens Streep/striep/Strijp, gedoopt in 1605 in Damitz (Domitz) (D). Volgt 1.1.

1.1 Joannes Christiaens Streep/striep/Strijp, zoon van Christiaen Streep/striep/Strijp (zie 1). Hij is gedoopt in 1605 in Damitz (Domitz) (D).

Notitie bij de geboorte van Joannes: Damitz:

Bron: Boek: ?Kleiner Historischer städtenamen ? achüssel für Deutschland und die ehemaligen Deutschen gebiete.? zusammengestellt von Frite Vendenhalven. Uitg. Verlag Degener & Co. inh. Gerhard Gessner Neustadt an der Aisch 1970.
Hierin opgenomen op blz. 22: ?Damitz: (!) Dömitz (a.d. Elbe)?
Dömitz ligt nét in het toenmalige Oost-Duitsland (vlakbij de grens oost/west). Archief in: Domarchiv ? Domhof 35, D2418 Ratzeburg ? B.R.D.
Van ?Professinal archivist? Karl-Heinz Steinbruch via internet vernomen dat rondom Damitz van 1618-1648 veel oorlogen waren; 25 ? 30% van Mecklenburg overleefde dit. De verdwijningsregisters starten pas in 1635, die van Dömits daarmee bedoelende.

Joannes is overleden, ten hoogste 100 jaar oud. Hij is begraven vóór 1705.

Notitie bij Joannes: korporaal in Statendienst 1654,

Boek: ?Het Staatsche Leger IV (1625 ? 1648)? door: De Bas & Ten Raa;
blz 208: Vaan nr.64 lichting 1632 (3) Willem van Winteroij
100 harquebusiers, ongerepartieerd, Res. R.v.St. 10 feb 1637, gerepatieerd op Overijssel

Blz 184: In 1632 de Vanen 59 ? 69, door Prins Frederik Hendrik aangenomen tijdens het
beleg van Maastricht.

Blz. 186: Vaan nr.64 was ingedeeld in Regiment nr.2

Blz. 213: Kolonels van Reginment nr.2:
- Comm. S.G. 26 jan 1635: Graaf Herman Otto van Limburg Stirum, Commissaris-Generaal
- Comm.R.v.St. 31 okt 1644: Jacob van Wassenaer, baanderheer van Wassenaer, Heer van
Obdam en Zuidwijk

Blz. 213 Majoors van Regiment nr.2:
Res. R.v.St. 27 jan 1635 : David van Marlot, Heer v. Bavois
Res. R.v.St. 09 aug 1636 : Jacob van Wassenaer, Heer van Obdam
Res. R.v.St. 21 nov 1644 : Arent van Wassenaer, Heer van Duijvenvoorde

Blz.292: Infanterie Op commissie van Graaf Hendrik van de Berg:
Floris van Winteroij 1 compagnie (=200 man)

Notitie bij publiceren van Joannes: Ger.trouwboek Woudrichem, transscriptie:
? Den 2 december 1633 Joannes Kerstiaens Strijp jg van Damits, corporael van den heer cappeteijn Winteroij, en Jenneken Jans van der Linden, jd van Dordrecht wonende tot ?s-Hertogenbosch. In de marge: getrout den vijffthienden January 1634?.

Verslag van het gesprek d.d. 16 nov. 1989 met Dhr H.J. Wolters inzake de corporael J.K. Strijp. Dhr Wolters mag een authoriteit op dit gebied genoemd worden.

In 1632 werden de vanen 56 ? 69 aangenomen. Dit klopt bij het algemeen beeld van aanname van de ruiterij. Een Váán is ruiterij/cavelarie; bij infanterie spreekt men over een véndel. Ook de term ?harquebusiers? stamt it de cavelerie; bij de infanterie heet deze soldaat musketier!

Waarom we aannemen dat J.K. Strijp in Váán 64 was en niet onder Floris van Winteroij met één compagnie invanterie? In April 1644 lag ritmeester Winteroij (Ritmeester is altijd cavelerie!; cappeteijn is zowél cavelarie áls infanterie) in het garnizoen te ?s-Hertogenbosch. Plaats dit gegeven náást de aanname van de cavelerie. O.a. Vaan 64 werdt tijdens het beleg van Maastricht aangenomen. Bij de aanname van vaan 64 was J.K. Strijp waarschijnlijk óf burger óf soldaat van een ander (privé-leger); burger is aannemelijker. Tot aan het huwelijk van J.K. Strijp (Jan 1634) heeft het Staatsche Leger Orsoij (1632) en Rijnberk (Nov.1633) ingenomen. De rang van corporaal verkreeg men door prestatie, slimheid, dapperheid of vakmanschap; dus niet door politiek! Promotie kon snel verkregen worden.De promotie tot corporael zou gedurende deze innames gebeurt kunnen zijn.
Men gaf de bruid niet zomaar aan iedereen mee; een vast inkomen was een grote pré. Het leger gaf dit. Men diende ook zijn contract (5 ? 6 jaar) uit. Hoe J.K. Strijp Jenneken Jans leerde kennen? Het is mogelijk doordat in Dordrecht het enige Militaire Hospitaal van die omgeving was in die tijd.

Joannes trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 15 januari 1634 in Woudrichem [bron: http://gw.geneanet.org/streep] met Jenneken Jans van der Linden, 28 of 29 jaar oud, nadat zij op vrijdag 2 december 1633 in Woudrichem in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Joannes en Jenneken: Ger.trouwboek Woudrichem, transscriptie:
? Den 2 december 1633 Joannes Kerstiaens Strijp jg van Damits, corporael van den heer cappeteijn Winteroij, en Jenneken Jans van der Linden, jd van Dordrecht wonende tot ?s-Hertogenbosch. In de marge: getrout den vijffthienden January 1634?.

Jenneken is een dochter van Jan van der Linden. Zij is gedoopt in 1605 in Dordrecht. Jenneken is overleden, 53 of 54 jaar oud. Zij is begraven op zondag 12 oktober 1659.

Notitie bij Jenneken: Beroep: van 1650 tot 1673 Kunstschilder.
Jaarboek Centraal Bureau Genealogie deel 45, 1991, Parenteel van Pieter Lastman:
I. Sieger Pieterzn, geb Leiden, poorter van Amsterdam 17-4-1548, kleermaker 1548/makelaar 1569, +Amsterdam (O.K.) 28-10-1578, # <1548 Anna N.N. komt uit dit huwelijk:
II. Pieter Segersz, *1548, roedragend bode 1568 en bode van Weeskamer 1576, #Amsterdam 3-5-1575 Barbara Jacobsdr, *1549
III-4 Pieter Lastman, geb.1583, kunstschilder, leerling van Gerrit Pietersz, leermeester van Jan Lievens en Rembrandt van Rijn..
III-2 Jacob Pieterszn Hardingh, *Amsterdam (O.K.) 9-7-1576, zeilenmaker, +Amsterdam1-1-1618, #19-4-1597 Grietje Centen, *Amsterdam (O.K.) 19-01-1578, +Amsterdam (N.K.) 26-8-1614, dr. van Cent Corneliszn, metselaar aan de N.Z. Voorburgwal bij de Jonge Roelensteeg 1585 en Weijn Jacobsdr.
IV ? 5: Cent Jacobszn Harding, *1610, grofsmid/schuitenvoerder/arbeider en Mary Jansen, *Enkhuizen 1612;
V - - - 1.Grietje Centen Hardingh, *Amsterdam ca.1634, #ald.27-3/ 11-4-1655 Christiaen Jansen Striep, * ?s-Hertogenbosch 30-11-1634, +Amsterdam (L.K.) 9-9-1673, zoon van Joannes Kerstiaens Striep, korporaal in Statendienst 1654, en Jannetje Jans van der Linden.
Opleiding: Kunstschilder.
Voor de Nederlandse schilderkunst is grootvaders broer (III-4) Pieter Lastman van Christiaen Jansz Striep?s vrouw een belangrijk man geweest; hij was tenslotte leermeester van Jan Lievens en Rembrandt van Rijn... Wellichtg was deze Pieter Lastman ook een/de leermeester van Christiaen Strijp/Striep/Streep?
Vermelding: in het jaar 1910 Bron 1
- Tijdschrift: Oud Holland, jg. 1884, f.217-219, dr. A. Bredius, De schilder Christiaen Jansz.Striep.
- Von Wurzbach, Nederlandisches Künstler-lexikon, Band-2 - 1910 f. 671, Wien/Leipzig
- Houbraken II-315;
- Kramm V-1582;
- Nagler XVII-1847 ? 478;
- E.Benezit,Diction naire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessimatgeurs et graveurs, Uitg. Libr. Gründ 1955;
- De Nederlandsche Kunstbode, 1881 ? blz.357; Thieme-Becker Künstler lexicon blz 186.
- Van Hall Repertorium, geschiedenis Nederlandsche Schilder en graveerkunst. blz.407, nr.104322 (Bredius)
- A.J. van der Aa: Biografisch Woordenboek ? deel 10, blz 327.

Woonachtig: vanaf 1658 Reestraat, Amsterdam

Kinderen van Joannes en Jenneken:

1 Christiaen Streep/striep/Strijp, gedoopt op donderdag 30 november 1634 in ’s Hertogenbosch. Volgt 1.1.1.

2 Abraham Janszn Streep/striep/Strijp, gedoopt op zaterdag 23 februari 1636 in Woudrichem. Volgt 1.1.2.

3 Jans Christiaen Streep/striep/Strijp [1.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 9 augustus 1643 in Woudrichem. Jans is overleden, ten hoogste 100 jaar oud. Hij is begraven vóór 1743.

4 Isaac Streep/striep/Strijp [1.1.4]. Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1646 in Woudrichem.

1.1.1 Christiaen Streep/striep/Strijp, zoon van Joannes Christiaens Streep/striep/Strijp (zie 1.1) en Jenneken Jans van der Linden. Hij is gedoopt op donderdag 30 november 1634 in ’s Hertogenbosch. Christiaen is overleden, 38 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 9 september 1673 in Amsterdam.

Notitie bij Christiaen: beroep: kunstschilder

Christiaen:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 27 maart 1655 in Amsterdam met Grietje Vincent Hardingh, 20 of 21 jaar oud. Grietje is geboren in 1634 in Amsterdam, dochter van Vincent Jacob Centje Hardingh en Mary Jansdr. Grietje is overleden, 22 of 23 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 14 september 1657 in Amsterdam Nieuwe Kerk.

(2) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 24 augustus 1658 in Amsterdam [bron: http://gw.geneanet.org/streep] met Catharina Drijfhout, 17 of 18 jaar oud. Catharina is geboren in 1640. Catharina is overleden in 1703, 62 of 63 jaar oud.

Kinderen van Christiaen en Grietje:

1 Jannetje Streep/striep/Strijp [1.1.1.2]. Zij is gedoopt op dinsdag 29 februari 1656 in Amsterdam. Jannetje is overleden, ten hoogste 100 jaar oud. Zij is begraven vóór 1756 in Amsterdam.

2 Johannes Streep/striep/Strijp [1.1.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 9 september 1657 in Amsterdam. Johannes is overleden, 18 dagen oud. Hij is begraven op donderdag 27 september 1657 in Amsterdam.

Kinderen van Christiaen en Catharina:

3 Cornelis Streep/striep/Strijp [1.1.1.1], geboren in 1637 in Amsterdam. Cornelis is overleden in 1731 in Amsterdam, 93 of 94 jaar oud.

4 Louise Streep/striep/Strijp [1.1.1.4], geboren in 1659 in Amsterdam. Louise is overleden in 1731 in Amsterdam, 71 of 72 jaar oud.

5 Maria Streep/striep/Strijp [1.1.1.5], geboren in 1661 in Amstardam. Maria is overleden in 1668 in Amstardam, 6 of 7 jaar oud.

6 Johanna Streep/striep/Strijp [1.1.1.6], geboren in 1663 in Amsterdam. Johanna is overleden in 1669 in Amsterdam, 5 of 6 jaar oud.

7 Maria Streep/striep/Strijp [1.1.1.7], geboren in 1668 in Amsterdam. Maria is overleden in 1669 in Amsterdam, 0 of 1 jaar oud.

8 Johanna Streep/striep/Strijp [1.1.1.8], geboren in 1670 in Amsterdam. Johanna is overleden in 1736 in Amsterdam, 65 of 66 jaar oud.

1.1.2 Abraham Janszn Streep/striep/Strijp, zoon van Joannes Christiaens Streep/striep/Strijp (zie 1.1) en Jenneken Jans van der Linden. Hij is gedoopt op zaterdag 23 februari 1636 in Woudrichem. Abraham is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 27 juli 1673 in Amsterdam.

Notitie bij Abraham: Woonachtig: vanaf 1658 Reestraat, Amsterdam

Beroep: van 1650 tot 1673 Kunstschilder.Hout- plaet- ende figuursnijder
Jaarboek Centraal Bureau Genealogie deel 45, 1991, Parenteel van Pieter Lastman:
I. Sieger Pieterzn, geb Leiden, poorter van Amsterdam 17-4-1548, kleermaker 1548/makelaar 1569, +Amsterdam (O.K.) 28-10-1578, # <1548 Anna N.N. komt uit dit huwelijk:
II. Pieter Segersz, *1548, roedragend bode 1568 en bode van Weeskamer 1576, #Amsterdam 3-5-1575 Barbara Jacobsdr, *1549
III-4 Pieter Lastman, geb.1583, kunstschilder, leerling van Gerrit Pietersz, leermeester van Jan Lievens en Rembrandt van Rijn..
III-2 Jacob Pieterszn Hardingh, *Amsterdam (O.K.) 9-7-1576, zeilenmaker, +Amsterdam1-1-1618, #19-4-1597 Grietje Centen, *Amsterdam (O.K.) 19-01-1578, +Amsterdam (N.K.) 26-8-1614, dr. van Cent Corneliszn, metselaar aan de N.Z. Voorburgwal bij de Jonge Roelensteeg 1585 en Weijn Jacobsdr.
IV ? 5: Cent Jacobszn Harding, *1610, grofsmid/schuitenvoerder/arbeider en Mary Jansen, *Enkhuizen 1612;
V - - - 1.Grietje Centen Hardingh, *Amsterdam ca.1634, #ald.27-3/ 11-4-1655 Christiaen Jansen Striep, * ?s-Hertogenbosch 30-11-1634, +Amsterdam (L.K.) 9-9-1673, zoon van Joannes Kerstiaens Striep, korporaal in Statendienst 1654, en Jannetje Jans van der Linden.
Opleiding: Kunstschilder.
Voor de Nederlandse schilderkunst is grootvaders broer (III-4) Pieter Lastman van Christiaen Jansz Striep?s vrouw een belangrijk man geweest; hij was tenslotte leermeester van Jan Lievens en Rembrandt van Rijn... Wellichtg was deze Pieter Lastman ook een/de leermeester van Christiaen Strijp/Striep/Streep?
Vermelding: in het jaar 1910 Bron 1
- Tijdschrift: Oud Holland, jg. 1884, f.217-219, dr. A. Bredius, De schilder Christiaen Jansz.Striep.
- Von Wurzbach, Nederlandisches Künstler-lexikon, Band-2 - 1910 f. 671, Wien/Leipzig
- Houbraken II-315;
- Kramm V-1582;
- Nagler XVII-1847 ? 478;
- E.Benezit,Diction naire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessimatgeurs et graveurs, Uitg. Libr. Gründ 1955;
- De Nederlandsche Kunstbode, 1881 ? blz.357; Thieme-Becker Künstler lexicon blz 186.
- Van Hall Repertorium, geschiedenis Nederlandsche Schilder en graveerkunst. blz.407, nr.104322 (Bredius)
- A.J. van der Aa: Biografisch Woordenboek ? deel 10, blz 327.

Abraham:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 5 februari 1662 in Woudrichem met Catharina Jacoba Florijn, 28 jaar oud, nadat zij op donderdag 2 februari 1662 in Woudrichem/Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is een dochter van Jacob Florijn en Elisabeth Castermans Gerritsdr. Zij is gedoopt in juni 1633 in Dordrecht. Catharina is overleden, 29 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 15 december 1662 in Utrecht.

Notitie bij Catharina: Vermelding: vanaf 5 februari 1662 Bron 1 otr registers Dordrecht
Catharina Florijn, Jonge dochter van Dordrecht, woonende in de Gravenstraat

(2) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1663 in Utrecht [bron: Geneslogieonline/streep] met Clementia/Meijnsje van Dreunen, minstens 20 jaar oud. Clementia/Meijnsje is geboren vóór 1643. Clementia/Meijnsje is overleden, minstens 30 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 12 april 1673 in Amsterdam.

Kind van Abraham en Catharina:

1 Jacobus Streep/striep/Strijp [1.1.2.1]. Hij is gedoopt op donderdag 23 november 1662 in Utrecht.

Kinderen van Abraham en Clementia/Meijnsje:

2 Johanna Streep/striep/Strijp [1.1.2.2]. Zij is gedoopt op donderdag 6 december 1663 in Utrecht.

3 Henrijckjen Streep/striep/Strijp [1.1.2.3]. Zij is gedoopt op zaterdag 25 juli 1665 in Utrecht. Henrijckjen is overleden, 64 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 23 juni 1730 in Amsterdam.

4 Cornelis Streep/striep/Strijp, gedoopt in 1667 in Utrecht. Volgt 1.1.2.4.

5 Joannes Streep/Striep/Strijp, gedoopt op vrijdag 19 juli 1669 in Utrecht. Volgt 1.1.2.5.

1.1.2.4 Cornelis Streep/striep/Strijp, zoon van Abraham Janszn Streep/striep/Strijp (zie 1.1.2) en Clementia/Meijnsje van Dreunen. Hij is gedoopt in 1667 in Utrecht. Cornelis is overleden, minstens 24 jaar oud. Hij is begraven na 1691.

Notitie bij Cornelis: Woonachtig:
in het jaar 1691 onder de Dam, Utrecht.
in het jaar 1720 op ’t Rusland, Amsterdam.

Cornelis trouwde met Alletta Verweij. Zij is gedoopt in 1672. Alletta is overleden in 1695, 22 of 23 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Alletta:

1 Antoinetta Streep/striep/Strijp [1.1.2.4.1]. Zij is gedoopt in 1693.

2 Abraham Streep/striep/Strijp [1.1.2.4.2], geboren in 1694. Abraham is overleden in 1695, 0 of 1 jaar oud.

3 Abraham Streep/striep/Strijp [1.1.2.4.3], geboren in 1695. Abraham is overleden in 1782, 86 of 87 jaar oud.

4 Cornelis Streep/striep/Strijp [1.1.2.4.4], geboren in 1699. Cornelis is overleden in 1699, geen jaar oud.

1.1.2.5 Joannes Streep/Striep/Strijp, zoon van Abraham Janszn Streep/striep/Strijp (zie 1.1.2) en Clementia/Meijnsje van Dreunen. Hij is gedoopt op vrijdag 19 juli 1669 in Utrecht. Joannes is overleden, 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 14 oktober 1703 in Amsterdam.

Notitie bij Joannes: Bij de aantekening van begraven van Johannes Streep is vermeld dat hij vier kinderen naliet. Hijzelf was gereformeerd gedoopt; zijn drie gevonden kinderen waren r.k.-gedoopt. Zijn nageslacht is verder r.k.-gedoopt.

Joannes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1695 in Amsterdam [bron: Genealogieonline.nl/streep] met Maria Aernauds, 17 of 18 jaar oud, nadat zij op zaterdag 23 juli 1695 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt in 1677 in Amsterdam.

Kinderen van Joannes en Maria:

1 Angela Streep [1.1.2.5.1]. Zij is gedoopt op dinsdag 11 september 1696 in Amsterdam. Angela is overleden, 21 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 14 januari 1718 in Amsterdam.

2 NN Streep [1.1.2.5.2], geboren in 1698 in Amsterdam.

3 Jonannes Streep [1.1.2.5.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 17 augustus 1700 in Amsterdam.

4 Nicolaas Streep, gedoopt op maandag 6 november 1702 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.5.4.

1.1.2.5.4 Nicolaas Streep, zoon van Joannes Streep/Striep/Strijp (zie 1.1.2.5) en Maria Aernauds. Hij is gedoopt op maandag 6 november 1702 in Amsterdam. Nicolaas is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 15 maart 1753 in Amsterdam. Nicolaas trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 19 mei 1734 in Amsterdam [bron: Genealogieonline.nl/streep] met Alida Rosa Scholten, 33 of 34 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 april 1734 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Alida: op 5 oktober 1734
Testament
vanaf 1742 Bron 1
Beroep: Zeefmaker
Inkomen: fl.800,-- per jaar
Huur: fl. 400,-- per jaar
Huis: de brakkegrond voorbij (dus in de Lommertsteeg) hoek Fluwelen Burgwal (oftewel OudeZijds Voorburgwal)
= anno 1734: wijk 8 nr 1983
= anno 1796: Fluwelen (Oude Zijds) Burgwal/Lombadsteeg no 239
= anno 1853: Buurt A nr 129
= anno 1988: O.Z.Voorburgwal 298 (dit is op de hoek Enge Lombertsteeg

Zij is gedoopt in 1700 in Amsterdam. Alida is overleden, 81 of 82 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 29 mei 1782 in Amsterdam.

Kinderen van Nicolaas en Alida:

1 Nicolaas Streep, gedoopt op vrijdag 3 juni 1735 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.5.4.1.

2 Joannes Streep [1.1.2.5.4.2]. Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1738 in Amsterdam.

1.1.2.5.4.1 Nicolaas Streep, zoon van Nicolaas Streep (zie 1.1.2.5.4) en Alida Rosa Scholten. Hij is gedoopt op vrijdag 3 juni 1735 in Amsterdam. Nicolaas is overleden, 65 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 17 juni 1800 in Amsterdam. Nicolaas trouwde, 39 jaar oud, in juni 1775 in Velsen [bron: Genealogieonline.nl/streep] met Anna Weetemans, 25 of 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Anna: 1800: Nicolaas Streep in de Kalverstraat over de Capel n: 5a 17 juni
In de marge: Den 15 aug 1800 is in de naam van de weduwe alhier vertoont ?t testament den
15 juli 1782 voor de notaris Dirk Oortmond en getuigen gepasseerd, waarbij de
weeskamer is gesecludeerd. Pro deo

Bron: G.A.-Amsterdam begr.reg. weeskamer boek 19 (op film nr. 5048 ? tellerstand 175)

Testament d.d. 15-7-1782 Dirk Oortmond:
G.A.-Amsterdam Not.Arch. nr. 404 14978, test.nr. 229.

Anna is een dochter van Lammert Weetemans. Zij is gedoopt in 1749 in Velsen. Anna is overleden na 1787, minstens 38 jaar oud.

Kinderen van Nicolaas en Anna:

1 Nicolaas Lambertus Streep, gedoopt op zondag 21 april 1776 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.5.4.1.1.

2 Johannes Erasmuw Streep [1.1.2.5.4.1.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 9 december 1777 in Amsterdam. Johannes is overleden, 25 jaar oud. Hij is begraven op maandag 17 januari 1803 in Amsterdam.

3 Alida Maria Streep [1.1.2.5.4.1.3]. Zij is gedoopt op dinsdag 24 november 1778 in Amsterdam. Alida is overleden op donderdag 4 februari 1858 in Amsterdam, 79 jaar oud.

4 Martinus Josephus Streep [1.1.2.5.4.1.4]. Hij is gedoopt op maandag 21 februari 1780 in Amsterdam. Martinus is overleden op dinsdag 9 augustus 1842 in Zaandam, 62 jaar oud.

Notitie bij Martinus: beroep:Zeefmaker

5 Joanna Catharina Streep [1.1.2.5.4.1.5]. Zij is gedoopt op donderdag 27 december 1781 in Amsterdam. Joanna is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 15 juli 1783 in Amsterdam.

6 Jacobus Henricus Streep [1.1.2.5.4.1.6]. Hij is gedoopt op vrijdag 20 december 1782 in Amsterdam. Jacobus is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 5 november 1784 in Amsterdam.

7 Anna Wouters Streep [1.1.2.5.4.1.7]. Zij is gedoopt op zaterdag 24 januari 1784 in Amsterdam. Anna is overleden, 18 dagen oud. Zij is begraven op woensdag 11 februari 1784 in Amsterdam.

8 Reijnier Joannes Streep [1.1.2.5.4.1.8]. Hij is gedoopt op maandag 5 september 1785 in Amsterdam. Reijnier is overleden, 3 maanden oud. Hij is begraven op maandag 2 januari 1786 in Amsterdam.

9 Reijnier Joannes Streep [1.1.2.5.4.1.9]. Hij is gedoopt op woensdag 21 november 1787 in Amsterdam. Reijnier is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op donderdag 17 januari 1788 in Amsterdam.

1.1.2.5.4.1.1 Nicolaas Lambertus Streep, zoon van Nicolaas Streep (zie 1.1.2.5.4.1) en Anna Weetemans. Hij is gedoopt op zondag 21 april 1776 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op zondag 28 januari 1827 in Amsterdam, 50 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 31 januari 1827 in Amsterdam. Nicolaas trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 7 augustus 1806 in Leiden met Johanna Antoinetta Angenita Bergervoort, 30 of 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Johanna: Beroep: Kamerbehanger

Johanna is geboren in 1775 in Leiden, dochter van Balthazar Bergervoort en Johanna Loth. Zij is gedoopt op dinsdag 4 april 1775 in Leiden. Johanna is overleden op vrijdag 5 december 1856 in Amsterdam, 80 of 81 jaar oud.

Kinderen van Nicolaas en Johanna:

1 Nicolaas Balthasar Streep [1.1.2.5.4.1.1.1]. Hij is gedoopt op woensdag 1 oktober 1806 in Amsterdam. Nicolaas is overleden, 10 dagen oud. Hij is begraven op zaterdag 11 oktober 1806 in Amsterdam.

2 Joanna Antoinetta Streep, geboren op donderdag 11 mei 1809 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.5.4.1.1.2.

1.1.2.5.4.1.1.2 Joanna Antoinetta Streep is geboren op donderdag 11 mei 1809 in Amsterdam, dochter van Nicolaas Lambertus Streep (zie 1.1.2.5.4.1.1) en Johanna Antoinetta Angenita Bergervoort. Joanna is overleden op woensdag 24 februari 1864 in Amsterdam, 54 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 27 februari 1864 in Amsterdam.

Notitie bij overlijden van Joanna: . De naam van de moeder van J.C.F.N. Streep blijkt in zijn geboorte-akte foutief te zijn gespeld. In de marge is erbij geschreven: Ďngevolge Magtiging der Arr.Regtbank alhier in dato 26 juny 1865, wordt de naam der moeder Johanna Antoinetta Strup verbeterd in dien van Joanna Antonetta Streep”. Op dit punt in de genealogie was het met de familienaam van het oudste geslacht Streep dus bijna gedaan. In de bevolkingsregisters van Amsterdam, vanaf de invoering (1851) tot het overlijden van moeder Joanna (1864), is zoon J.C.F.N. vermeld onder de naam Andriessen en is de burgerlijke staat van moeder Joanna veranderd van ongehuwd in weduwe.Bronnen: G.A. A’dam

Kind van Joanna uit onbekende relatie:

1 Johannes Cornelis Frederik Nicolaas Streep, geboren op zaterdag 30 september 1837 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.5.4.1.1.2.1.

1.1.2.5.4.1.1.2.1 Johannes Cornelis Frederik Nicolaas Streep is geboren op zaterdag 30 september 1837 in Amsterdam, zoon van Joanna Antoinetta Streep (zie 1.1.2.5.4.1.1.2). Johannes is overleden op zondag 28 maart 1920 in Utrecht, 82 jaar oud.

Notitie bij publiceren van Johannes: J.C.F.N. Streep ingelijfd als militair van 30 april 1860 - 29 april 1865

Johannes:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 27 juli 1865 in Amsterdam met Willemina Maria Sijmons, 23 jaar oud. Willemina is geboren op vrijdag 31 december 1841 in Amsterdam, dochter van Anthonius Sijmons en Anna Maria Schrijer. Willemina is overleden op vrijdag 5 december 1879 in Alkemade, 37 jaar oud.

(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 16 november 1881 in Nieuwer Amstel met Anna Maria Stalenberg, 26 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 25 november 1854 in Nieuwer Amstel. Anna is overleden op zondag 26 september 1920 in Utrecht, 65 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Willemina:

1 Petrus Frederikus Johannes Maria Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.1], geboren op dinsdag 13 november 1866 in Amsterdam. Petrus is overleden op vrijdag 23 maart 1945 in Utrecht, 78 jaar oud.

Notitie bij Petrus: Beroep: Colpoteur

2 Henricus Johannes Aloysius Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.2], geboren op woensdag 20 mei 1868 in Amsterdam. Henricus is overleden op donderdag 29 september 1870 in Amsterdam, 2 jaar oud.

3 Willemina Clara Antoinetta Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.3], geboren op dinsdag 9 mei 1871 in Amsterdam. Willemina is overleden op vrijdag 4 april 1919 in Amsterdam, 47 jaar oud.

4 Albertus Johannes Anthonius Streep, geboren op vrijdag 16 januari 1874 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.

5 Franciscus Josephus Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.5], geboren op vrijdag 19 januari 1877 in Amsterdam. Franciscus is overleden op zondag 30 maart 1947 in Amsterdam, 70 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Anna:

6 Johannes Maria Anthonius Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.6], geboren op dinsdag 27 november 1883 in Jutphaas. Johannes is overleden op zondag 27 juli 1884 in Jutphaas, 8 maanden oud.

7 Anthonius Henricus Franciscus Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.7], geboren op maandag 30 maart 1885 in Vianen. Anthonius is overleden op maandag 28 september 1885 in Utrecht, 5 maanden oud.

8 Anna Aghata Willemina Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.8], geboren op zaterdag 12 februari 1887 in Utrecht. Anna is overleden op dinsdag 10 mei 1887 in Utrecht, 2 maanden oud.

9 Henricus Johannes Anthonius Streep, geboren op woensdag 21 maart 1888 in Utrecht. Volgt 1.1.2.5.4.1.1.2.1.9.

10 Anthonius Petrus Joannes Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.10], geboren op dinsdag 19 maart 1889 in Breukelen. Anthonius is overleden op dinsdag 9 juli 1889 in Breukelen, 3 maanden oud.

11 Johannes Leo Anthonius Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.11], geboren op woensdag 25 juni 1890 in Breukelen. Johannes is overleden op zaterdag 12 juli 1890 in Breukelen, 17 dagen oud.

12 Anna Maria Gezina Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.12], geboren op vrijdag 4 maart 1892 in Breukelen. Anna is overleden op dinsdag 4 oktober 1892 in Breukelen, 7 maanden oud.

13 Leo Petrus Joannes Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.13], geboren op woensdag 22 maart 1893 in Breukelen. Leo is overleden op dinsdag 11 april 1893 in Breukelen, 20 dagen oud.

14 Albertus Jacobus Petrus Streep, geboren op woensdag 14 november 1894 in Utrecht. Volgt 1.1.2.5.4.1.1.2.1.14.

15 Maria Johanna Antoinetta Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.15], geboren op maandag 30 december 1895 in Utrecht. Maria is overleden op dinsdag 7 januari 1896 in Utrecht, 8 dagen oud.

16 Johannes Anthonius Franciscus Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.16], geboren op maandag 18 januari 1897 in Utrecht. Johannes is overleden op dinsdag 22 juni 1897 in Utrecht, 5 maanden oud.

17 Maria Gezina Johanna Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.17], geboren op woensdag 15 juni 1898 in Utrecht. Maria is overleden op donderdag 14 december 1950 in Amsterdam, 52 jaar oud.

Notitie bij Maria: Beroep: Dienstbode

1.1.2.5.4.1.1.2.1.4 Albertus Johannes Anthonius Streep is geboren op vrijdag 16 januari 1874 in Amsterdam, zoon van Johannes Cornelis Frederik Nicolaas Streep (zie 1.1.2.5.4.1.1.2.1) en Willemina Maria Sijmons. Albertus is overleden op maandag 2 april 1956 in Hilversum, 82 jaar oud.

Notitie bij Albertus: Beroep: Typograaf

Albertus trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1907 in Breukelen met Maria van Tricht, 33 jaar oud. Maria is geboren op maandag 12 januari 1874 in Breukelen, dochter van Frans van Tricht en Alida Beke. Maria is overleden op vrijdag 16 september 1960 in Amsterdam, 86 jaar oud.

Kinderen van Albertus en Maria:

1 Johannes Franciscus Albertus Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.1], geboren op donderdag 20 augustus 1908 in Utrecht. Johannes is overleden op maandag 19 mei 1980 in sneek, 71 jaar oud.

2 Alida Hendrica Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.2], geboren op zaterdag 19 november 1910 in Amsterdam. Alida is overleden op vrijdag 13 augustus 1971 in Amsterdam, 60 jaar oud.

3 Franciscus Anthonius Maria Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.3], geboren op zondag 26 november 1911 in Utrecht. Franciscus is overleden op woensdag 4 oktober 1939 in Amsterdam, 27 jaar oud.

4 Johannes Wijnandus Albertus Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.4], geboren op zondag 26 oktober 1913 in Utrecht. Johannes is overleden op maandag 8 maart 1915 in Utrecht, 1 jaar oud.

5 Willem Maria Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.5], geboren op zondag 24 september 1916 in Utrecht. Willem is overleden op dinsdag 8 augustus 1989 in Delft, 72 jaar oud.

6 Albertus Hermanus Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.6], geboren op vrijdag 24 augustus 1917 in Utrecht. Albertus is overleden op vrijdag 24 augustus 1917 in Utrecht, geen dag oud.

7 Wijnandus Maria Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.7], geboren op donderdag 22 mei 1919 in Utrecht. Wijnandus is overleden op vrijdag 17 augustus 1984 in Heemskerk, 65 jaar oud.

8 Maria Josephina Wilhelmina Streep, geboren op woensdag 9 mei 1923 in Amersfoort. Volgt 1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.

1.1.2.5.4.1.1.2.1.9 Henricus Johannes Anthonius Streep is geboren op woensdag 21 maart 1888 in Utrecht, zoon van Johannes Cornelis Frederik Nicolaas Streep (zie 1.1.2.5.4.1.1.2.1) en Anna Maria Stalenberg. Henricus is overleden op vrijdag 6 oktober 1916 in Utrecht, 28 jaar oud. Henricus trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1911 met Theodora Maria van de Vegt.

Kind van Henricus en Theodora:

1 Anna Cornelia Hermina Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.9.1], geboren op maandag 24 augustus 1914 in Utrecht. Anna is overleden op maandag 23 april 1928 in Amsterdam, 13 jaar oud.

1.1.2.5.4.1.1.2.1.14 Albertus Jacobus Petrus Streep is geboren op woensdag 14 november 1894 in Utrecht, zoon van Johannes Cornelis Frederik Nicolaas Streep (zie 1.1.2.5.4.1.1.2.1) en Anna Maria Stalenberg. Albertus is overleden op maandag 24 januari 1972 in Cuyck, 77 jaar oud.

Notitie bij Albertus: Beroep: Betsller PTT

Albertus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 11 september 1918 in Utrecht met Willemina Gerdina Koppenol, 23 jaar oud. Willemina is geboren op zondag 6 januari 1895 in Wadenooyen. Willemina is overleden op zondag 10 december 1944 in Utrecht, 49 jaar oud.

Kinderen van Albertus en Willemina:

1 Niet openbaar Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.14.1].

2 Willemina Alberdina Streep [1.1.2.5.4.1.1.2.1.14.2], geboren in 1919.

1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8 Maria Josephina Wilhelmina Streep is geboren op woensdag 9 mei 1923 in Amersfoort, dochter van Albertus Johannes Anthonius Streep (zie 1.1.2.5.4.1.1.2.1.4) en Maria van Tricht. Maria is overleden in 2009 in Amersfoort, 85 of 86 jaar oud. Maria trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 5 mei 1953 in Hilversum met Franciscus Zuiderhoek, 30 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 15 december 1988 in Amersfoort (overlijden). Franciscus is geboren op maandag 1 januari 1923 in Arnhem, zoon van Franciscus Zuiderhoek [9] en Gerritje Wilhelmina Nowee [10]. Franciscus is overleden op donderdag 15 december 1988 in Amersfoort, 65 jaar oud.

Notitie bij Franciscus: Beroep: Chef Service afd Chem reiniging

Kinderen van Maria en Franciscus:

1 Franciscus Maria Zuiderhoek, geboren op vrijdag 18 juni 1954 in Utrecht. Volgt 1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.1.

2 Rene Zuiderhoek, geboren op woensdag 12 september 1962 in Amersfoort. Volgt 1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.2.

3 Vincent Zuiderhoek [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.3], geboren op dinsdag 1 juni 1965 in Amersfoort.

1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.1 Franciscus Maria Zuiderhoek is geboren op vrijdag 18 juni 1954 in Utrecht, zoon van Franciscus Zuiderhoek en Maria Josephina Wilhelmina Streep (zie 1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8). Franciscus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25 oktober 1978 in Bolsward met Sylvia Aleida Johanna Scheepmaker Scheepmaker, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Franciscus en Sylvia: Beroep Frans: Politie woordvoerder KLPD

Sylvia is geboren op zaterdag 14 februari 1959 in Bolswart, dochter van Nicolaas Abraham Scheepmaker en Jacoba Aleida Antonia Duurland.

Kinderen van Franciscus en Sylvia:

1 Ditmar Zuiderhoek [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.1.1], geboren op woensdag 13 mei 1987 in Driebergen.

2 Rogier Zuiderhoek [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.1.2], geboren op woensdag 3 januari 1990 in Driebergen.

1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.2 Rene Zuiderhoek is geboren op woensdag 12 september 1962 in Amersfoort, zoon van Franciscus Zuiderhoek en Maria Josephina Wilhelmina Streep (zie 1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8). Rene trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1986 in Amersfoort met Margrieta Apolonia Virginie Zuiderwijk. Margrieta is een dochter van Eduardus Christianus Zuiderwijk.

Kinderen van Rene en Margrieta:

1 Ruben Rene Zuiderhoek [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.2.1], geboren op zondag 24 februari 1991 in Amersfoort.

2 Jurriaan Robert Zuiderhoek [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.2.2], geboren op woensdag 2 september 1992 in Amersfoort.

3 Gillian Christiaan Zuiderhoek [1.1.2.5.4.1.1.2.1.4.8.2.3], geboren op woensdag 8 februari 1995 in Amersfoort.

 

Bronnen: AWHM Streep /https://www.genealogieonline.nl/genealogie-streep/I239.php