MaertenSuyderhoeff van Haerlem

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parenteel van Maerten Suyderhoeff van Haerlem [id001] (vanaf 1700 komt de naam Suyderhoeff niet meer voor in Nederland, tak geheel uitgestorven of er heeft een naamsverandering plaatsgevonden) na 1700 treffen we alleen nog de schrijfwijze Suijderhoeck, Zuyderhoeck ,Suijderhoek en/of Zuiderhoek aan.Enkele familieleden namen de naam van Haerlem of Hasselaer aan. Een familielid nam de naam van haar/zijn grootvader van moederszijde aan "van der Laan".

1 Maerten Suyderhoeff van Haerlem [id001] is geboren in 1480 in Haarlem. Maerten is overleden omstreeks 1550 in Haarlem, ongeveer 70 jaar oud.

 

Kind van Maerten uit onbekende relatie:

 

1 Adriaan Maertenszn Suyderhoeff van Haerlem [id002], geboren omstreeks 1505 in Haarlem. Volgt 1.1.
1.1 Adriaan Maertenszn Suyderhoeff van Haerlem [id002] is geboren omstreeks 1505 in Haarlem, zoon van Maerten Suyderhoeff van Haerlem [id001] (zie 1). Adriaan is overleden vóór zaterdag 4 oktober 1550 in Haarlem, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Adriaen Maertenszn; bijgenaamd Suyderhoeff" Aldus het familiearchief van Sypesteijn te Haarlem. Eveneens vinden we in dit familiearchief een kwitantie van Adriaen wegens het ontvangen van een jaar losrente uit een brief ten laste van Gerytgen Buijs in 1543 (onder Nr 818)
Adriaan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1530 in Haarlem met Hillegonde Rembrants [id003]. Hillegonde overleed op donderdag 4 oktober 1590 in Haarlem [bron: www.archieven.nl].
Notitie: Hillegonde was weduwe op 4 october 1550. Adriaan is voor 4 october 1550 overleden)

Kind van Adriaan en Hillegonde:

1 Willem Adriaenszn Suyderhoeff [id784], geboren in 1530 in Haarlem. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Willem Adriaenszn Suyderhoeff [id784] is geboren in 1530 in Haarlem, zoon van Adriaan Maertenszn Suyderhoeff van Haerlem [id002] (zie 1.1) en Hillegonde Rembrants [id003]. Willem is overleden op zaterdag 26 april 1572 in Heemstede, 41 of 42 jaar oud (oorzaak: doodgeslagen bij het huis te Moupad in Heemstede tijdens het beleg van Haarlem door de Spanjaarden).
Notitie bij Willem: Willem Adriaanszn Suyderhoeff, geb 1530 te Haarlem, word in de regst en rekeningen van de krijgsraad in’t jaan 1558 als vinder vermeld. Hij is in het jaar 1558-1559 ambtenaar geweest van ’t Heilige Gasthuis. Word in het jaar 1566 als Schepen gesurogeerd in plaats van Arend van Dort. In’t jaar 1567-tm 1572 posiderend Regent van het St Elisabeth gasthuis. In het jaar 1572 word hij wederom Schepen en nog in ’t zelfde jaar bij verandering van de magistraat welke op den 10 december 1572 door de Heilige van St Allegonde voor den Prins daar toe gedeputeerd. Geschiede president Schepen aangesteld. Word in ’t beleg van de stad Haarlem bij ’t huis "TE MANPAD" dood geslagen door de Spanjaarden. Hij was een goed regtsgeleerde, edoch omdat hij veel kinderen had, begon hij mout te maken waardoor hij somstijds Moutmaker is genoemd geweest.Gelijk te zien in de lijst de Schepenen op ’t jaar 1566. Was getrouwd met Aegten Pieters den Otter (geb. 1533) heeft voorzover bekend 5 kinderen nagelaten.
Maakte deel uit van de geheime raad van Willem 1

Zoals blijkt uit de huwelijkse voorwaarden van den voornemen van hun huwelijk voor de schepen van Amsterdam, gepasseerd den 4 october 1550 Willem Suyderhoeff 924892) nr 819 inv 76/24 folio 3 vo.Datum 31-12-1562
Mr Arnoldius van Thol van Dordrecht, gehuwd metMaartje Claesdr (Loo) en Cornelis Claeszn Loo voor hemzelve, verkopen aan Willem Adriaenszn twee huizen met een dwarshuijs wesende een mouterij naast mekander op ’t Spaerne op den houck van de oude gracht, met daarnaast Luijdolf Ghijsbrechtszn. Mr Arnoldus enzijn vrouw bewoonden deze huizen. Onder nr 820 van het familiearchief Sypesteijn vinden we en kwitantie van Willem Suyderhoeff, ook vanwege zijn moeder Hillegonde Rembrandtsdr en Aegten Pietersdr den Otter, wegens ontvangen van Los en Lijfrente 1552-1596 (5 stukken)

Beroep: Schepen en President van Heilige St Elisabeth gasthuis / Moutmaker
Willem trouwde, 19 of 20 jaar oud, op zaterdag 4 oktober 1550 in Amsterdam met Aefje Hoos Pietersdr den Otter, ongeveer 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1572 in Heemstede (vermoord). Aefje is geboren omstreeks 1533 in Amsterdam, dochter van Pieter den Otter en Aeft Gherytsdochterszn (Arys). Aefje is overleden omstreeks 1600 in Amsterdam, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Aefje: Aefje Pietersdr den Otter, weduwe van Willem Adriaense Suyderhoeff, geassisteerd met haar zoon Adriaen Willemszn, secretaris van de stad Haarlem. verkoopt aan mr Thomas Claeszn een huis op de Croft tegenover ’theilige geesthuijs, naast Margriete Coltermans de weduwe van Cornelis van Hogesteijn. Aldus de acte inv. 76/27 folio 89 datum 01-02-1581 Haarlem

Kinderen van Willem en Aefje:

1 Jan Willemszn van Haerlem, geboren omstreeks 1555 in Haarlem. Volgt 1.1.1.1.
2 Adriaan Willemszn Suyderhoeff [1.1.1.2], geboren omstreeks 1556 in Haarlem. Adriaan is overleden op dinsdag 4 december 1618 in Haarlem, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Adriaan word op 17-03-1572 assistent van secretarissen.werd geadmitteerd door het hof van Holland op 10 september 1577 Is in het jaar 1578 dezer stad (Haarlem) Secretaris geworden. heeft met zeer veel reputatie ’t hele ambt wel 40 jaar bediend.
Theodorus Schrievelius, die van hem zegt dat hij was "Integerima fidei homs minime ambithiosius, avita modita imago. beschrijving van Haarlem p 235/307 is ongetrouwd gestorven. hebbende met M van Woerden en D Spijker 16 jaar gediend.
Adriaan bleef ongehuwd.
3 Aeftgen Willemse Suyderhoeff [id786], geboren omstreeks 1557 in Haarlem. Volgt 1.1.1.3.
4 Pieter Willemszn Suyderhoeff [id 69], geboren omstreeks 1557 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.
5 Christina Willemse Suyderhoeff, geboren in 1572 in Haarlem. Volgt 1.1.1.5.
1.1.1.1 Jan Willemszn van Haerlem is geboren omstreeks 1555 in Haarlem, zoon van Willem Adriaenszn Suyderhoeff [id784] (zie 1.1.1) en Aefje Hoos Pietersdr den Otter. Jan is overleden, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven op maandag 8 februari 1621 in Scyedam (Schiedam).
Notitie bij Jan: 1588 -1602 Schepen en burgemeester van Schiedam (Klik hier voor Jan van Haerlem)
Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in april 1580 in Amsterdam met Diewertje Dircksdr Hasselaer, ongeveer 24 jaar oud. Diewertje is geboren omstreeks 1556 in Haarlem, dochter van Dirk Simons Hasselaer en Aegje Pieters Havick Hoos. Diewertje is overleden op dinsdag 4 september 1635 in Schiedam, ongeveer 79 jaar oud.

Kinderen van Jan en Diewertje:

1 Hillegonde Jansdr van Haerlem, geboren omstreeks 1580. Volgt 1.1.1.1.1.
2 Aefgen Jansse van Haerlem, geboren omstreeks 1581 in Haarlem. Volgt 1.1.1.1.2.
3 Willem Janszn van Haerlem [1.1.1.1.3], geboren omstreeks 1583 in Haarlem.
Notitie bij Willem: Volgens de gegevens van Beresteijn is Willem ongehuwd gestorven
Willem is ongehuwd.
4 Elisabeth Jansdr van Haerlem, geboren omstreeks 1587 in Delft. Volgt 1.1.1.1.4.
5 Andries Janszn van Haerlem [1.1.1.1.5], geboren omstreeks 1589 in Delft. Andries is overleden omstreeks 1617 in Constantinopel (Turkije), ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij Andries: Beroep: Secretaris van de Nederlandse ambassadeur Cornelis Haga (deze vertrok in sept 1611 en was nog werkzaam in 1634) in Constantinopel, alwaar hij ongehuwd is overleden.
Andries bleef ongehuwd.
6 Dirk Janszn van Haerlem Hasselaar, geboren omstreeks 1591 in Delft. Volgt 1.1.1.1.6.
7 Pieter Janszn van Haerlem, geboren omstreeks 1593 in Delft. Volgt 1.1.1.1.7.
8 Jan Janszn van Haerlem, geboren omstreeks 1595 in Scyedam (Schiedam). Volgt 1.1.1.1.8.
9 Nicolaas Janszn van Haerlem, geboren omstreeks 1597 in Scyedam. Volgt 1.1.1.1.9.
1.1.1.3 Aeftgen Willemse Suyderhoeff [id786] is geboren omstreeks 1557 in Haarlem, dochter van Willem Adriaenszn Suyderhoeff [id784] (zie 1.1.1) en Aefje Hoos Pietersdr den Otter. Aeftgen is overleden op zaterdag 21 april 1640 in Haarlem, ongeveer 83 jaar oud. Aeftgen trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op dinsdag 22 oktober 1591 in Haarlem met Ijsbrand Jacobszn van Oss [id787]. Ijsbrand is een zoon van Jacob IJsbrandse van Oss.
1.1.1.4 Pieter Willemszn Suyderhoeff [id 69] is geboren omstreeks 1557 in Haarlem, zoon van Willem Adriaenszn Suyderhoeff [id784] (zie 1.1.1) en Aefje Hoos Pietersdr den Otter. Pieter is overleden vóór 1606 in Haarlem, ten hoogste 49 jaar oud.
Notitie bij Pieter: voor 1579 : Huwelijk (met Cornelia Hendricksdr Proost) 1606 :Testament Hij ontving volgens het testament van grootmoeder Wendelmoet dd. 16 juni 1606 de inkomsten van de oude familie-vicarie Bolle van Zaenen,/Ramp/van der Laen, waarvan Wendelmoet nog collatrice was, en welker ,,bediening” was vrij gekomen door het overlijden van zijn oom Mr. Engbrecht Hendricxzn. Proost.
Vernoeming Cornelia Proost, gehuwd met de Haarlemse vroedschap en brouwer Pieter Willem Adriaenszn. (Suyderhoeff), gaf één harer zonen de oude familienaam ,,Claes van der Laen”, naar haar grootvader van moeders zijde. na 1606 : Overleden

Hij was vroedschap; brouwer en Kaptein der Burgerij te Haarlem. Is in 1586 tm 1588 capitein van de burgerijvan Haarlem ( inv.76/25 folio 263 datum 04-01-1579. Pieter Kies, burgemeester en gehuwd met Brecht Engbrechtsdr (Proost), voorWillem Janszn Heemskerk, gehuwd met Margriet Engbrechtsdr Proost voor 1/8 Claes jansen (Guldenhoofd) gehuwd met Catrijn Arendsdr voor 1/8 Pieter Willems Adriaens Suyderhoeff, gehuwd metCornelia hendrixdr en Engbrecht Hendrixzn, weduwe van Claes Maertenszn, Brouwer. En diezelfde weer erfgenamen van haar zuster Zwaan hendrixdr ( de kinderloze 2e vrouw en weduwe van Mr Frans Lakeman) Zij verkopen aan Mr Sijmons van Crabbemorsch een huis in de grote Houtstraat te Haarlem. Pieter had een goede staat van dienst nl . het volgende: van 1587 tm 1600 Schepenen van Haarlem 1588-1616 Vroedschap 1590-1596 lepromeester , 1592-1607 Tresoire van Oorlog. Klachtencommissie Landsmiddel (1595-1610) Weesmeester (1601-1603) Burgemeester van Haarlem 91606-1607) Armenverzorger en Kerkmeester

Pieter trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1575 in Haarlem met Cornelia Hendriksdr Proost (van der Laan) [id786], ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1555 in Haarlem, dochter van Hendrik Egbrechtszn Proost en Wendelmoet Claesdr Ramp / van der Laan.

Notitie bij de geboorte van Cornelia: Doopgetuigen: Frans Volckertszn, Wendelmoet van der Laan,Willem Adriaenszn Suyderhoeff, Maria Cornelisdr van crinmvliet (wonende te delft)Kies Ariaentgen Jans, Jan Willems, Grietje Egbrechtse, Addriaen Willemszn, Mr Pieter de Reus, marytgenJans, Pijter Corneliszn, Stijntje Willems,Jan Gerritszn, Dammas Arendszn
Cornelia is overleden omstreeks 1620 in Haarlem, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: voor 1579 :Huwelijk (met Pieter Willem Adriaenszn (Suyderhoeff))
Cornelia had de bijnaam van haar vader genaamd Proost, zij gaf haar zoon Nicolaas (Claes) de oude familienaam van haar grootvader nl: "van der Laan"

Kinderen van Pieter en Cornelia:

1 Hillegonda Pietersdr Suyderhoeff, geboren omstreeks 1579 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.1.
2 Elisabeth Pietersdr Suyderhoeff [id810] [1.1.1.4.2]. Zij is gedoopt op zondag 2 juli 1581 in Haarlem.
3 Willem Pieterszn Suyderhoeff [id786], gedoopt op dinsdag 2 augustus 1583 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.3.
4 Hendrik Pieterszn Suyderhoeff [id812], gedoopt op woensdag 26 juni 1585 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.4.
5 Catharina Pietersdr Suyderhoeff, gedoopt op zondag 3 mei 1587 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.5.
6 Andries Pieterszn Suyderhoeff, gedoopt op zondag 16 april 1589 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.6.
7 Lijsbeth Pietersdr Suyderhoeff [1.1.1.4.7]. Zij is gedoopt op vrijdag 26 april 1591 in Haarlem.
8 Brecht Pieterszn Suyderhoeff [1.1.1.4.8]. Hij is gedoopt op vrijdag 17 juli 1592 in Haarlem.
9 Nicolaas Pieters van der Laen, geboren op dinsdag 19 oktober 1593 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.9.
10 Gerrit Pieterszn Suyderhoeff [1.1.1.4.10]. Hij is gedoopt op vrijdag 25 augustus 1595 in Haarlem.
11 Ysbrand Pieterszn Suyderhoeff [1.1.1.4.11]. Hij is gedoopt op woensdag 13 augustus 1597 in Haarlem.

 

1.1.1.5 Christina Willemse Suyderhoeff is geboren in 1572 in Haarlem, dochter van Willem Adriaenszn Suyderhoeff [id784] (zie 1.1.1) en Aefje Hoos Pietersdr den Otter. Christina trouwde, 17 of 18 jaar oud, op dinsdag 2 oktober 1590 in Haarlem met Damas van der Horn, ongeveer 26 jaar oud. Damas is geboren omstreeks 1564, zoon van Andries Damasse van der Horn en Aafje Cornelisse Hoos. Damas is overleden omstreeks 1612, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Damas: Word 7 juni1611 Raad en Vroedschap

Kinderen van Christina en Damas:

1 Hilda van der Horn [1.1.1.5.1]. Zij is gedoopt op vrijdag 11 november 1594 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Hilda: Jong overleden
2 Aefje van der Horn, gedoopt op maandag 7 april 1597 in Haarlem. Volgt 1.1.1.5.2.
3 Andries van der Horn, geboren op maandag 6 maart 1600 in Haarlem. Volgt 1.1.1.5.3.
4 Aechtje van der Horn, gedoopt op dinsdag 13 augustus 1602 in Haarlem. Volgt 1.1.1.5.4.
5 Catharina van der Horn, gedoopt op vrijdag 23 december 1605 in Haarlem. Volgt 1.1.1.5.5.
6 Willem van der Horn [1.1.1.5.6]. Hij is gedoopt op woensdag 21 januari 1609 in Haarlem. Willem is overleden omstreeks 1658 in Haarlem, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Willem: Beroep: Secretaris van de stad Haarlem
Willem bleef ongehuwd.
7 Alicia van der Horn [1.1.1.5.7]. Zij is gedoopt op dinsdag 20 september 1611 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Alicia: Jong overleden
1.1.1.1.1 Hillegonde Jansdr van Haerlem is geboren omstreeks 1580, dochter van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1.1.1.1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Hillegonde is overleden, ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 23 april 1649 in Amsterdam.
 

Notitie bij overlijden van Hillegonde: 

Ingeschrevene:[van] Haerlem, Hillegont Jans
datum begrafenis:23-04-1649
begraafplaats:Wester Kerk
bronverwijzing:DTB 1100A, p.86vo en p.87
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11235760

Hillegonde trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op dinsdag 23 augustus 1611 in Amsterdam [bron:  met Jan Egbertse Bisschop, ongeveer 35 jaar oud, nadat zij op donderdag 11 augustus 1611 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hillegonde en Jan: Nr. 45 folio 7 d.d. 11-08-1611.Jan Egbertsz. Bisschop jonckgesel van Amsterdam, geassisteert met d’eersame Joan Willemsz. van Haerlem out burgemeester deser stede X Hillegondtgen Jans jongedochter van Schiedam, geassisteert met Dieuwertgen Hasselaers haer moede
Jan is geboren omstreeks 1576 in Amsterdam, zoon van Egbert Bisschop en Geertruid Jans van Lingen. Jan is overleden omstreeks 1640 in Amsterdam, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Jan: Beroep: Koopman. Bron: https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811

Kind van Hillegonde en Jan:

1 Geertruid Jansdr Bisschop, geboren op donderdag 28 maart 1613 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.2 Aefgen Jansse van Haerlem is geboren omstreeks 1581 in Haarlem, dochter van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1.1.1.1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Aefgen trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1600 in Schiedam met Frans Jacobszn Brasser, ongeveer 20 jaar oud. Frans is geboren omstreeks 1580 in Delft, zoon van Jacob Willemszn Brasser en Jannetje Jacobsdr Scherp. Frans is overleden in 1636 in Scyedam (Schiedam), ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 10 december 1636 in Scyedam (Schiedam).
 

Notitie bij overlijden van Frans: Frans Jacobszoon Brasser
Register:omschrijvingbron
namen van bestuurders die een wapen voeren
archiefnaam Oude en Nieuwe Gasthuis, Collectie Van der Lely en Scherpschuttersverening Diletto ed Arme
archiefnummer: 0176
inventarisnummer: 00013
type: Bevolking
Aktetype: Bevolking
folio14
Personengeregistreerde
naam: Frans Brasser
patroniem Jacobszoon
plaats Scyedam
jaaroverlijden 1636

Notitie bij Frans: Beroep: Raad en Burgemeester van Scyedam (Schiedam) 1618-1636

Kinderen van Aefgen en Frans:

1 Willem Franszn Brasser [1.1.1.1.2.1].
2 Catharina Fransdr Brasser [1.1.1.1.2.2].
3 Jacob Franszn Brasser [1.1.1.1.2.3], geboren omstreeks 1605 in Scyedam (Schiedam). Jacob is ongehuwd.
4 Jannetje Fransdr Brasser [1.1.1.1.2.4], geboren omstreeks 1606 in Scyedam (Schiedam). Jannetje is overleden, ongeveer 34 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 28 september 1640 in Scyedam (Schiedam).
1.1.1.1.4 Elisabeth Jansdr van Haerlem is geboren omstreeks 1587 in Delft, dochter van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1.1.1.1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Elisabeth is overleden op donderdag 4 november 1638 in Amsterdam, ongeveer 51 jaar oud. Elisabeth ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1612 in Amsterdam met Philips Thijszn Schrijver, ongeveer 34 jaar oud. Philips is geboren omstreeks 1578, zoon van Thijs Pieterszn Schrijver en Maria de Bischop. Philips is overleden op zaterdag 30 oktober 1638 in Amsterdam, ongeveer 60 jaar oud. Philips is weduwnaar van Grietje Ploegh (±1577-1607), met wie hij trouwde op zondag 15 augustus 1599 in Amsterdam.

Kind van Elisabeth en Philips:

1 Matthijs Phillipszn Schrijver, gedoopt op dinsdag 9 maart 1621 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.4.1.

 

1.1.1.1.6 Dirk Janszn van Haerlem Hasselaar is geboren omstreeks 1591 in Delft, zoon van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1.1.1.1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Dirk is overleden op dinsdag 8 april 1625 in Schiedam, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk nam de naam van zijn moeder aan : Hasselaar
Dirk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op vrijdag 3 augustus 1618 in Schiedam met Risjen Dircksdr van Wijck, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Risjen: Risjen ( Rusgen) was tentijde van haar huwelijk met Dirk Hasselaer weduwe
Risjen is geboren omstreeks 1590, dochter van Dirck van Wijck. Risjen is overleden op zondag 21 september 1625 in Schiedam, ongeveer 35 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Risjen:

1 Hillegonde Dircksdr.Hasselaar. Volgt 1.1.1.1.6.1.
2 Jan Dirkszn Hasselaar [1.1.1.1.6.2].

 

1.1.1.1.7 Pieter Janszn van Haerlem is geboren omstreeks 1593 in Delft, zoon van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1.1.1.1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Pieter is overleden op zaterdag 24 januari 1632 in Scyedam (Schiedam), ongeveer 39 jaar oud. Pieter trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op vrijdag 24 september 1621 in Scyedam (Schiedam) met Catharina Martensdr Coy (Kooij), ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Catharina: Getuigen: Frans Brasser (zwager van de bruidegom )
Gooltgen Cornelisdr Fabri (moeder van de bruid)

Nr. 818 folio 99v. d.d. 24-09-1621.
Pieter Jansz. van Haerlem jongman, geadsisteert met Frans Brasser zijn zwaeger X Trijntgen
Maertensdr. Coij jongedochter, geadsisteert met Gooltgen Cornelisdr. Fabri haer moeder.
Catharina is geboren omstreeks 1600, dochter van Maerten Coy (Kooij) en Gooltgen Cornelisdr Fabri.

Kind van Pieter en Catharina:

1 Catharina Pietersdr.van Haerlem, geboren omstreeks 1630 in Scyedam (Schiedam). Volgt 1.1.1.1.7.1.
1.1.1.1.8 Jan Janszn van Haerlem is geboren omstreeks 1595 in Scyedam (Schiedam), zoon van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1.1.1.1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Jan is overleden omstreeks 1637 in Scyedam (Schiedam), ongeveer 42 jaar oud. Jan ging in ondertrouw, ongeveer 32 jaar oud, op dinsdag 20 april 1627 in Amsterdam met Maria Philipsdr Tijssen.
 

Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: 

Inschrijvingsdatum:20-04-1627
naam bruidegom:[van] Haegen, Jan Willemss
naam bruidegom:[van] Haerlem, Jan Willemss
naam bruid:Philips, Maria
bronverwijzing:DTB 670, p.241
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26346630

Maria is een dochter van Philip Tijssen.

Kinderen van Jan en Maria:

1 Jan Janszn JR van Haerlem [1.1.1.1.8.1]. Jan bleef ongehuwd.
2 Phillip Janszn van Haerlem, geboren omstreeks 1632 in Scyedam (Schiedam). Volgt 1.1.1.1.8.2.
1.1.1.1.9 Nicolaas Janszn van Haerlem is geboren omstreeks 1597 in Schiedam, zoon van Jan Willemszn van Haerlem (zie 1.1.1.1) en Diewertje Dircksdr Hasselaer. Nicolaas trouwde met Elisabeth de Haas.
1.1.1.4.1 Hillegonda Suyderhoeff is geboren omstreeks 1579 in Haarlem, dochter van Pieter Willemszn Suyderhoeff [id 69] (zie 1.1.1.4) en Cornelia Hendriksdr Proost (van der Laan) [id786]. Hillegonda trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1605 in Haarlem met Ysbrandt Willemszn Beelt [id813], ongeveer een jaar oud. Ysbrandt is geboren omstreeks 1605.

Kinderen van Hillegonda en Ysbrandt:

1 Wijntje Ysbrandtsdr Beelt [1.1.1.4.1.1]. Wijntje bleef ongehuwd.
2 Willem Ysbrandtszn Beelt [1.1.1.4.1.2]. Willem bleef ongehuwd.

 

1.1.1.4.3 Willem Pieterszn Suyderhoeff [id786], zoon van Pieter Willemszn Suyderhoeff [id 69] (zie 1.1.1.4) en Cornelia Hendriksdr Proost (van der Laan) [id786]. Hij is gedoopt op dinsdag 2 augustus 1583 in Haarlem. Willem is overleden in 1650 in Haarlem, 66 of 67 jaar oud. Willem bleef kinderloos. Willem trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 14 juli 1616 in Haarlem met Maritje Hendriksz [id811], 15 of 16 jaar oud. Maritje is geboren in 1600.
1.1.1.4.4 Hendrik Pieterszn Suyderhoeff [id812], zoon van Pieter Willemszn Suyderhoeff [id 69] (zie 1.1.1.4) en Cornelia Hendriksdr Proost (van der Laan) [id786]. Hij is gedoopt op woensdag 26 juni 1585 in Haarlem. Hendrik trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1603 in Haarlem met Trijntje Corsse, ongeveer een jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1603.

Kind van Hendrik en Trijntje:

1 Aaltje Hendrikse Suyderhoeff. Volgt 1.1.1.4.4.1.

 

1.1.1.4.5 Catharina Pietersdr. Suyderhoeff, dochter van Pieter Willemszn Suyderhoeff [id 69] (zie 1.1.1.4) en Cornelia Hendriksdr Proost (van der Laan) [id786]. Zij is gedoopt op zondag 3 mei 1587 in Haarlem. Catharina is overleden, 90 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 30 oktober 1677 in Haarlem. Catharina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 23 november 1608 in Haarlem met Cornelis IJsbrandse van Os. Cornelis is overleden vóór zondag 1 februari 1637 in Haarlem.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op zondag 1 februari 1637 in Haarlem met Jan van Napels.
Notitie bij Jan: Beroep: Raad en Burgemeester van Haarlem

Kind van Catharina en Cornelis:

1 Ysbrant Cornelisse van Os. Volgt 1.1.1.4.5.1.

 

1.1.1.4.6 Andries Pieterszn. Suyderhoeff, zoon van Pieter Willemszn Suyderhoeff [id 69] (zie 1.1.1.4) en Cornelia Hendriksdr Proost (van der Laan) [id786]. Hij is gedoopt op zondag 16 april 1589 in Haarlem. Andries trouwde, 22 jaar oud, op zondag 4 maart 1612 in Schiedam met Ytgen Leonardsdr Mathol, 23 jaar oud, nadat zij op zondag 26 februari 1612 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Ytgen is een dochter van Leonard Mathol en Madeleentgen Mattheus. Zij is gedoopt op maandag 18 april 1588 in Brielle.

Beroep: Andries: Boekdrukker

Kinderen van Andries en Ytgen:

1 Leonard Andrieszn Suyderhoeff, geboren omstreeks 1612 in Schiedam. Volgt 1.1.1.4.6.1.
2 Jan Andrieszn Suyderhoeff [1.1.1.4.6.2], geboren omstreeks 1613 in Schiedam. Jan is overleden op zaterdag 4 juli 1671 in Haarlem, ongeveer 58 jaar oud. Jan bleef ongehuwd. (In 1662 bode van het St Lucas Gilde)
3 Jonas Andrieszn. Suyderhoeff [1.1.1.4.6.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 16 september 1614 in Haarlem. Jonas is overleden op donderdag 9 mei 1686 in Haarlem, 71 jaar oud.
Notitie bij Jonas: Beroep: Koperetser (Beroemd)
Jonas bleef ongehuwd.
4 Willem Andrieszn.Suyderhoeff [1.1.1.4.6.4]. Hij is gedoopt op dinsdag 14 juni 1616 in Haarlem.
5 Adriaen Andriesse Suyderhoeff, gedoopt op vrijdag 6 september 1619 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.6.5.
6 Magdalena Andriesse Suyderhoeff [1.1.1.4.6.6]. Zij is gedoopt op zondag 27 april 1625 in Haarlem. Magdalena is overleden op woensdag 22 april 1693 in Haarlem, 67 jaar oud. Magdalena bleef ongehuwd.

 

1.1.1.4.9 Nicolaas Pieters van der Laen is geboren op dinsdag 19 oktober 1593 in Haarlem, zoon van Pieter Willemszn Suyderhoeff [id 69] (zie 1.1.1.4) en Cornelia Hendriksdr Proost (van der Laan) [id786]. Nicolaas is overleden in 1641 in Haarlem, 47 of 48 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 8 maart 1641 in St Bavokerk Haarlem.
Notitie bij Nicolaas: 1606 :Testament Hij ontving volgens het testament van grootmoeder Wendelmoet dd. 16 juni 1606 de inkomsten van de oude familie-vicarie Bolle van Zaenen,/Ramp/van der Laen, waarvan Wendelmoet nog collatrice was, en welker ,,bediening” was vrij gekomen door het overlijden van zijn oom Mr. Engbrecht Hendricxzn. Proost.
--- :Vernoeming Cornelia Proost, gehuwd met de Haarlemse vroedschap en brouwer Pieter Willem Adriaenszn. (Suyderhoeff), gaf één harer zonen de oude familienaam ,,Claes van der Laen”, naar haar grootvader van moeders zijde.
Hij assisteert op 22-10-1623 (oud 30 jaren) brouwer in "t gekroonde Swaert"
Nicolaas trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 15 oktober 1619 in Haarlem met Geertruij Coper.

Kind van Nicolaas en Geertruij:

1 Aaften Nicolaesdr.van der Laen. Volgt 1.1.1.4.9.1.

 

1.1.1.5.2 Aefje Damasdr van der Horn, dochter van Damas van der Horn en Christina Willemse Suyderhoeff (zie 1.1.1.5). Zij is gedoopt op maandag 7 april 1597 in Haarlem. Aefje trouwde, 41 jaar oud, op dinsdag 5 oktober 1638 in Haarlem met David van Kelpendam.
1.1.1.5.3 Andries Damaszn.van der Horn is geboren op maandag 6 maart 1600 in Haarlem, zoon van Damas van der Horn en Christina Willemse Suyderhoeff (zie 1.1.1.5). Hij is gedoopt op vrijdag 10 maart 1600 in Haarlem. Andries is overleden op woensdag 1 september 1677 in Haarlem, 77 jaar oud. Hij is begraven op maandag 6 september 1677 in Haarlem.
Notitie bij Andries: Beroep: Raad en vroedschap van de stad Haarlem, Schepenen van 1631 - 1645 President en Vice president
Andries:
(1) trouwde met Maria Olijcan. Maria is geboren op zondag 11 februari 1607, dochter van Pieter Jacobse Olijcan en Maria Claesse Voogt. Maria is overleden op dinsdag 20 april 1655, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 18 september 1629 in Leiden met Maria Camersveld, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op zondag 26 augustus 1629 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren omstreeks 1602, dochter van Harman Camersveld. Maria is overleden op dinsdag 13 maart 1635 in Haarlem, ongeveer 33 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 17 maart 1635 in Haarlem.

Kinderen van Andries en Maria (1):

1 Maria Andriesdr.van der Horn, geboren op vrijdag 26 augustus 1639 in Haarlem. Volgt 1.1.1.5.3.4.
2 Cornelis Andrieszn.van der Horn [1.1.1.5.3.5], geboren op maandag 30 april 1640 in Haarlem.
3 Cornelia Andriesdr.van der Horn [1.1.1.5.3.6]. Zij is gedoopt op zondag 26 januari 1642 in Haarlem.
4 Gertrude Andriesdr.van der Horn [1.1.1.5.3.7]. Zij is gedoopt op donderdag 5 mei 1644 in Haarlem.

Kinderen van Andries en Maria (2):

5 Dammas Andrieszn.van der Horn [1.1.1.5.3.1], geboren in Haarlem. Dammas is overleden in Haarlem.
6 Herman Andrieszn.van der Horn [1.1.1.5.3.2], geboren op maandag 5 augustus 1630 in Haarlem. Hij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1630. Herman is overleden in Haarlem.
7 Christina van der Horn, geboren op dinsdag 22 juli 1631 in Haarlem. Volgt 1.1.1.5.3.3.

 

1.1.1.5.4 Aechtje Damasdr.van der Horn, dochter van Damas van der Horn en Christina Willemse Suyderhoeff (zie 1.1.1.5). Zij is gedoopt op dinsdag 13 augustus 1602 in Haarlem. Aechtje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 13 augustus 1623 in Haarlem met Cornelis Dirk Guldewagen.
Notitie bij Cornelis: Beroep: Raad en vroedschap van Haarlem of Schepenen
1.1.1.5.5 Catharina Damasdr.van der Horn, dochter van Damas van der Horn en Christina Willemse Suyderhoeff (zie 1.1.1.5). Zij is gedoopt op vrijdag 23 december 1605 in Haarlem. Catharina trouwde, 22 jaar oud, op zondag 17 september 1628 in Haarlem met Jacob Buttinga.
1.1.1.1.1.1 Geertruid Jansdr Bisschop is geboren op donderdag 28 maart 1613 in Amsterdam, dochter van Jan Egbertse Bisschop en Hillegonde Jansdr van Haerlem (zie 1.1.1.1.1). Zij is gedoopt op dinsdag 2 april 1613 in Amsterdam (Nieuwe kerk). Geertruid is overleden op donderdag 5 februari 1688 in Amsterdam, 74 jaar oud [bron: www.familiegeschiedenisvanwieringen.nl]. Zij is begraven op vrijdag 6 februari 1688 in Amsterdam (NZ Kapel).
Notitie bij overlijden van Geertruid: ‘compt in t graft van Egbert Remmes [Bisschop]’)
Geertruid ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op donderdag 15 april 1632 in Pui Amsterdam met Gijsbert Pieterszn van Wieringen, 23 jaar oud. Gijsbert is geboren op zaterdag 12 juli 1608 in Woerden, zoon van Pieter van Wieringen. Gijsbert is overleden op vrijdag 1 augustus 1664 in Amsterdam, 56 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 6 augustus 1664 in Amsterdam (NZ Kapel).
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Hij overleed op zijn hofstede Kruijdenburgh en werd begraven vanuit het huis Keijser Karel op deNieuwendijk te Amsterdam. Zijn vrouw werd begraven vanuit het huis van haar zoon op de Keizersgracht bij de Berenstraat te Amsterdam ‘compt in t graft van Egbert Remmes [Bisschop]’)

Zie: Handschrift-genealogie Suijderhoeff (GA Amsterdam); Ons Voorgeslacht 4 (1949), p. 118.
Zijn wapen: gevierendeeld: I en IV in goud drie klimmende leeuwen van keel, geplaatst 2-1
(van Wieringen), II en III in sabel een zilveren keper (van Rijck).
Zie: Wapenboek, Ned. Leeuw 49 (1931), k. 191, 224 en 256.
In 1654 kocht bij voor fl 2500 een tuin aan het Walenpad (transport 22-4-1654, GA Amsterdam,
Notitie bij Gijsbert: „Gijsbert van Wieringen, (Kruidenier/koopman 1632)

van 1660 tot 1664 regent van het Leprooshuis te Amsterdam, voert... een gevierendeeld schild met.. . een zilveren keper op zwart in de kwartieren 2 en 3 . Hierbij valt op te merken, dat het wapen eener familie De Bisschop, waartoe behoort Jan de Bisschop, van 1584 tot 162 3 Raad van Amsterdam .. . een keper (zij het dan volgens de mij bekende bronnen met andere kleuren) vertoont, zoodat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat Gijsbert, de regent, . . . het wapen zijner vrouw Geertruijd Bisschop in het zijne heeft opgenomen". Hier verwart de geachte inzender blijkbaar de twee
geheel verschillende geslachten Bisschop en De Bisschop, die einde zestiende en begin zeventiende eeuw beide te
Amsterdam voorkwamen en zelfs aan elkander verwant waren.

Mr. Gijsbert Pietersz van Wieringen, geb. Woerden 12-7-1608, kruidenier (1632),koopman (1658), poorter van Amsterdam, lidmaat (1633) en opziener (1638, 1639, 1643, 1644, 1648, 1649, 1652, 1653, 1656, 1657, 1661 en 1662) van de Remonstrantse gemeente,regent van het Leprozenhuis (‘siecke- of leprosemeester’) (1660-1664), woonde in de Bergstraat (1632), bij ondertr. geassisteerd met Pieter Albertsz van Wieringen, overl/begr..../Amsterdam (N.Z. Kapel) 1/6-8-1664 (‘komt in t graff van Egbert Reijmiersz, nalatende 5 kinderen’), ondertr. Amsterdam (pui) 15-4-1632 Geertruijd (Geertruijt, Geertruij) Jans Bisschop(s), geb/ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28-3/2-4-1613 (als Giertje), overl/begr. Amsterdam (N.Z. Kapel) ..-5/2-6-1688 (‘compt in t graft van Egbert Remmes [Bisschop]’), dr. van Jan Egbertsz Bisschop, koopman, en Hillegond Jans Suijderhoeff.

Kind van Geertruid en Gijsbert:

1 Jan Gijsbertse van Wieringen. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.

 

1.1.1.1.4.1 Matthijs Phillipszn Schrijver, zoon van Philips Thijszn Schrijver en Elisabeth Jansdr van Haerlem (zie 1.1.1.1.4). Hij is gedoopt op dinsdag 9 maart 1621 in Amsterdam. Matthijs is overleden op zondag 7 april 1675 in Amsterdam, 54 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 april 1675 in Amsterdam. Matthijs trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 7 januari 1648 in Amsterdam met Catharina Lucasdr Rotgans. Catharina is een dochter van Lucas Rotgans.
Kinderen van Matthijs en Catharina:
1 Philips Matthijszn Schrijver [1.1.1.1.4.1.1]. Hij is gedoopt op donderdag 8 april 1649 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Philips: 

kind: Philps
doopdatum:08-04-1649
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Schrijver, Mathijs
moeder:Rotgans, Catrijna
bronverwijzing:DTB 43, p.109
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24485211

2 Lucas Matthijszn.Schrijver [1.1.1.1.4.1.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 12 april 1650 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Lucas: 

kind: Lucas
doopdatum:12-04-1650
kerk:Oude Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Schrijver, Mathijs
moeder:Rotgans, Catharina
bronverwijzing:DTB 8, p.262
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24242883

3 Elisabeth Matthijsdr.Schrijver [1.1.1.1.4.1.3]. Zij is gedoopt op donderdag 27 juli 1651 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Elisabeth: 

kind: Elisabet
doopdatum:27-07-1651
kerk:Oude Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Schrijver, Mathijs
moeder:Rotgans, Catharina
bronverwijzing:DTB 9, p.2
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24409230

Elisabeth is overleden vóór zondag 17 november 1652 in Amsterdam, ten hoogste 1 jaar oud.
4 Elisabeth Matthijsdr.Schrijver, gedoopt op woensdag 27 november 1652 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.4.1.4.
5 Lucas Matthijszn.Schrijver [1.1.1.1.4.1.5]. Hij is gedoopt op zondag 20 december 1654 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Lucas: 

kind: Lucas
doopdatum:20-12-1654
kerk:Noorderkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Schrijver, Matthijs
moeder:Rotgans, Catharina
bronverwijzing:DTB 76, p.20
Doopregister: NL-SAA-24600378

Lucas is overleden, 87 jaar oud. Hij is begraven op zondag 31 december 1741 in Amsterdam.
 

Notitie bij overlijden van Lucas:

 Ingeschrevene:Schrijver, Lucas
datum begrafenis:31-12-1741
begraafplaats:Wester Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1113, p.94vo en p.95
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9449744

6 Margriet Matthijsdr.Schrijver [1.1.1.1.4.1.6]. Zij is gedoopt op vrijdag 5 mei 1656 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Margriet: 

kind: Margriet
doopdatum:05-05-1656
kerk:Westerkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Schrijver, Matthijs
moeder:Rotgans, Catarina
bronverwijzing:DTB 105, p.67
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24622644

7 Maria Matthijsdr.Schrijver [1.1.1.1.4.1.7]. Zij is gedoopt op woensdag 27 februari 1664 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Maria: 

kind: Maria
doopdatum:27-02-1664
vader:Schrijver, Matthijs
moeder:Rotgans, Catharina
bronverwijzing:DTB 301, p.90
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24329037

 

1.1.1.1.6.1 Hillegonde Dirksdr.Hasselaar, dochter van Dirk Janszn van Haerlem Hasselaar (zie 1.1.1.1.6) en Risjen Dircksdr van Wijck. Hillegonde trouwde met Claes Jacobse Lakeman.
Notitie bij Claes: Beroep: Burgemeestervab beverwijk

Kinderen van Hillegonde en Claes:

1 Regista Claesdr.Lakeman [1.1.1.1.6.1.1].
2 Dirck Claeszn Lakeman [1.1.1.1.6.1.2].
3 Elisabeth Claesdr.Lakeman [1.1.1.1.6.1.3].
4 Adriana Claesdr.Lakeman [1.1.1.1.6.1.4].
5 Jan Claeszn Lakeman [1.1.1.1.6.1.5].
6 Nicolaas Claeszn.Lakeman [1.1.1.1.6.1.6]. Nicolaas is overleden omstreeks 1711 in Haarlem.
7 Frans Claeszn.Lakeman. Volgt 1.1.1.1.6.1.7.
8 Nicolaas Lakeman, geboren in 1727 in Haarlem. Volgt 1.1.1.1.6.1.8.
1.1.1.1.7.1 Catharina Pieterse.van Haerlem is geboren omstreeks 1630 in Scyedam (Schiedam), dochter van Pieter Janszn van Haerlem (zie 1.1.1.1.7) en Catharina Martensdr Coy (Kooij). Catharina is overleden in Scyedam (Schiedam). Catharina:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op dinsdag 2 september 1659 in Scyedam (Schiedam) met Johannes van Sorgen, nadat zij op zondag 17 augustus 1659 in Rotterdam (Scydam) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Johannes: 

Datum ondertrouw:17-08-1659
Bruidegom:Johannes van Sorgen
Voornaam: Johannes
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Sorgen
Geboorteplaats: Dordrecht
Burgerlijke staat: j.m.
Bruid:Katarina van Haerlem
Voornaam: Katarina
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Haerlem
Burgerlijke staat: j.d.
Huwelijksplaats:Schiedam 02-09-1659
Akteplaats:Rotterdam
Bron of gezindte: Gerformeerd
Trouw Gereformeerd
Inschrijvingsjaar:1659
Toegangsnummer:1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)
Inventarisnummer:62

Johannes is geboren in Dordrecht. Johannes is overleden in 1666 in Rotterdam. Hij is begraven op zondag 8 augustus 1666 in Rotterdam.
 

Notitie bij overlijden van Johannes: 

Begraafinschrijving 
Overledene:Johannes van Sorgen
Voornaam: Johannes
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Sorgen
Echtgenote:Catharina van Sorgen (van Haerlem)
Plaats begrafenis: Rotterdam
Begraafdatum:08-08-1666
Bron of gezindte: Gereformeerd
Begraven 1660-1669
Inschrijvingsjaar: 1666

(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1669 in Scyedam (Schiedam) met Johannes Meuts.

 

1.1.1.1.8.2 Phillip Janszn van Haerlem is geboren omstreeks 1632 in Scyedam (Schiedam), zoon van Jan Janszn van Haerlem (zie 1.1.1.1.8) en Maria Philipsdr Tijssen. Phillip is overleden, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 5 maart 1670 in Amsterdam.
 

Notitie bij overlijden van Phillip:

Ingeschrevene:[van] Haerlem, Philp
datum begrafenis:05-03-1670
begraafplaats:Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:DTB 1056, p.25 en p.26
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11142636

Phillip ging in ondertrouw, ongeveer 35 jaar oud, op zondag 29 mei 1667 in Amsterdam met Machteld Reijniersdr Reaal, 30 jaar oud.
 

Notitie bij het huwelijk van Phillip en Machteld:

Inschrijvingsdatum:29-05-1657
naam bruidegom:[van] Haerlem, Phlips
naam bruid:Reaals, Machtelda
bronverwijzing:DTB 477, p.270
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26441898

Machteld is een dochter van Reijnier Reaal en Maria Oetgens. Zij is gedoopt op dinsdag 23 september 1636 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Machteld: 

kind: Machtelt
doopdatum:23-09-1636
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Reael, Reijnier
moeder:Oetgens, Maria
bronverwijzing:DTB 41, p.458
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24544490

Machteld is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 11 januari 1681 in Amsterdam.
 

Notitie bij overlijden van Machteld: 

Ingeschrevene:Reael, Machtelt
ingeschrevene:[van] Haerlem, Philips
datum begrafenis:11-01-1681
begraafplaats:Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:DTB 1056, p.210
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11147591

Kinderen van Phillip en Machteld:

1 Marija Philipsdr van Haerlem [1.1.1.1.8.2.1]. Zij is gedoopt op vrijdag 28 januari 1661 in Amsterdam.
 

Notitie bij Marija:

kind: Marrija
doopdatum:28-01-1661
kerk:Westerkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Haerlem, Philips
moeder:Reijaels, Machtelt
bronverwijzing:DTB 105, p.291

2 Joannes Philipszn van Haerlem [1.1.1.1.8.2.2]. Hij is gedoopt op zondag 1 april 1663 in Amsterdam.
Notitie bij Joannes: 

kind: Joannes
doopdatum:01-04-1663
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Haarlem, Filips
moeder:Reaal, Maghtilda
bronverwijzing:DTB 44, p.35
Doopregister: NL-SAA-24672633

3 Reijnier Philipszn van Haerlem [1.1.1.1.8.2.3]. Hij is gedoopt op vrijdag 29 januari 1666 in Amsterdam.
 

Notitie bij de geboorte van Reijnier: 

kind: Reijnier
doopdatum:29-01-1666
kerk:Westerkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Haerlem, Phlips
moeder:Reael, Machtelda
bronverwijzing:DTB 106, p.190
Doopregister: NL-SAA-24323229

Reijnier is overleden op vrijdag 5 augustus 1667 in Amsterdam, 1 jaar oud.
4 Reijnier Philipszn van Haerlem [1.1.1.1.8.2.4]. Hij is gedoopt op vrijdag 19 augustus 1667 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Reijnier: 

kind: Rijnier
doopdatum:19-08-1667
kerk:Westerkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Haerlem, Phlips
moeder:Reael, Machtelt
bronverwijzing:DTB 106, p.257
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24556340

Reijnier is overleden op vrijdag 20 april 1668 in Amsterdam, 8 maanden oud.
5 Reijnier Philipszn van Haerlem [1.1.1.1.8.2.5]. Hij is gedoopt op woensdag 18 september 1669 in Amsterdam

.

1.1.1.4.4.1 Aaltje Hendriksdr.Suyderhoeff, dochter van Hendrik Suyderhoeff [id812] (zie 1.1.1.4.4) en Trijntje Corsse. Aaltje trouwde met Hendrik Pieterszn.
1.1.1.4.5.1 Ysbrant Cornelisse.van Os, zoon van Cornelis IJsbrandse van Os en Catharina Suyderhoeff (zie 1.1.1.4.5).
Notitie bij Ysbrant: Beroep: predikant tot Oosterwijk
Ysbrant bleef kinderloos. Ysbrant trouwde op dinsdag 10 september 1669 in Haarlem met Anna van der Hoeve.

 

1.1.1.4.6.1 Leonard Andriesse.Suyderhoeff is geboren omstreeks 1612 in Schiedam, zoon van Andries Suyderhoeff (zie 1.1.1.4.6) en Ytgen Leonardsdr Mathol. Leonard trouwde met Ytgen Anthonis.
1.1.1.4.6.5 Adriaen Andriesse Suyderhoeff, zoon van Andries Suyderhoeff (zie 1.1.1.4.6) en Ytgen Leonardsdr Mathol. Hij is gedoopt op vrijdag 6 september 1619 in Haarlem. Adriaen is overleden op dinsdag 26 april 1667 in Haarlem, 47 jaar oud. Adriaen trouwde, 31 jaar oud, op zondag 25 juni 1651 in Spaarndam met Maria Dircksdr Hals, 27 jaar oud. Maria is een dochter van Dirk Francoicezn Hals en Agnijta Jans. Zij is gedoopt op dinsdag 19 september 1623 in Haarlem. Maria is overleden op dinsdag 22 februari 1684 in Haarlem, 60 jaar oud.

Kinderen van Adriaen en Maria:

1 Andries Adriaenszn Suyderhoeff [1.1.1.4.6.5.1].
2 Cornelia Adriaensdr Suyderhoeff [1.1.1.4.6.5.2].
3 Magdalena Suyderhoeff [1.1.1.4.6.5.3]. Zij is gedoopt op woensdag 22 juli 1654 in Haarlem.
Notitie bij de geboorte van Magdalena: Doopgetuigen: Jonas Suyderhoeff en Ida Leendertsdr Mathol (Oma van Magdalena)
4 Jan Adriaenszn Suyderhoeff (Suijderhoeck), gedoopt op zondag 23 april 1662 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.6.5.4.
5 Marritje Adreanszn Suyderhoeff [1.1.1.4.6.5.5]. Zij is gedoopt op woensdag 13 oktober 1666 in Haarlem.
1.1.1.4.9.1 Aaften Pietersdr.van der Laen, dochter van Nicolaas Pieters van der Laen (zie 1.1.1.4.9) en Geertruij Coper.
Notitie bij Aaften: Beroep: Commisaris tot Haarlem 1650-1651
Aaften trouwde op vrijdag 15 december 1645 in Haarlem met Willem Steyn.

Kinderen van Aaften en Willem:

1 Cornelia Willemse.Steyn, gedoopt op zondag 26 augustus 1646 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.9.1.1.
2 Nicolaas Willemszn Steyn [1.1.1.4.9.1.2], geboren op zaterdag 13 juni 1648 in Haarlem. Hij is gedoopt op dinsdag 23 juni 1648 in Haarlem. Nicolaas is overleden in augustus 1648 in Haarlem, 1 maand oud.
Notitie bij Nicolaas: Beroep: Capt der mariniers
Nicolaas bleef ongehuwd.
3 Agata Willemse. Steyn [1.1.1.4.9.1.3], geboren op donderdag 16 september 1649 in Haarlem. Zij is gedoopt op zondag 19 september 1649 in Haarlem. Agata is ongehuwd.
4 Geertruid Willemse.Steyn [1.1.1.4.9.1.4]. Zij is gedoopt op donderdag 13 februari 1653 in Haarlem.
5 Dorothea Willemse.Steyn, gedoopt op woensdag 27 januari 1655 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.9.1.5.
6 Catharina WilemseSteyn [1.1.1.4.9.1.6]. Zij is gedoopt op zondag 16 september 1663 in Haarlem.
1.1.1.5.3.3 Christina Andriesse.van der Horn is geboren op dinsdag 22 juli 1631 in Haarlem, dochter van Andries van der Horn (zie 1.1.1.5.3) en Maria Camersveld. Christina is overleden in Haarlem. Christina trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 3 april 1657 in Haarlem met Adriaen Noirot.
1.1.1.5.3.4 Maria Andriesse.van der Horn is geboren op vrijdag 26 augustus 1639 in Haarlem, dochter van Andries van der Horn (zie 1.1.1.5.3) en Maria Olijcan. Zij is gedoopt op vrijdag 26 augustus 1639 in Haarlem. Maria trouwde, 22 jaar oud, op zondag 19 februari 1662 in Haarlem met Cornelis Assemiet van Sijpesteijn.
1.1.1.1.1.1.1 Jan Gijsbertse van Wieringen, zoon van Gijsbert Pieterszn van Wieringen en Geertruid Jansdr Bisschop (zie 1.1.1.1.1.1).
Notitie bij Jan: Beroep: Koopman
Jan trouwde omstreeks 1664 in Amsterdam met Emmerentia Meerman.
1.1.1.1.4.1.4 Elisabeth Schrijver, dochter van Matthijs Phillipszn Schrijver (zie 1.1.1.1.4.1) en Catharina Lucasdr Rotgans. Zij is gedoopt op woensdag 27 november 1652 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op zaterdag 13 juni 1705 in Amsterdam, 52 jaar oud. Elisabeth trouwde, 18 jaar oud, op zondag 11 oktober 1671 in Sloten met Cornelis Corneliszn van Goor, 24 jaar oud. Cornelis is een zoon van Cornelis Gijsbertse van Goor en Agneta Jans. Hij is gedoopt op dinsdag 30 juli 1647 in Amsterdam. Cornelis is overleden op woensdag 13 december 1719 in Amsterdam, 72 jaar oud.

Kind van Elisabeth en Cornelis:

1 Maria Jacoba Cornelisse.van Goor, gedoopt op woensdag 8 oktober 1687 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.4.1.4.1.

 

1.1.1.1.6.1.7 Frans Claeszn.Lakeman, zoon van Claes Jacobse Lakeman en Hillegonde Hasselaar (zie 1.1.1.1.6.1). Frans begon een relatie met Hester Knijf.
1.1.1.1.6.1.8 Nicolaas Claeszn.Lakeman is geboren in 1727 in Haarlem, zoon van Claes Jacobse Lakeman en Hillegonde Hasselaar (zie 1.1.1.1.6.1). Nicolaas trouwde met Elisabeth Mariau. Elisabeth is geboren in 1710.

Kind van Nicolaas en Elisabeth:

1 Nicolaas Nicolaeszn Lakeman [1.1.1.1.6.1.8.1].
1.1.1.4.6.5.4 Jan Adriaenszn Suyderhoeff (Suijderhoeck), zoon van Adriaen Andriesse Suyderhoeff (zie 1.1.1.4.6.5) en Maria Dircksdr Hals. Hij is gedoopt op zondag 23 april 1662 in Haarlem.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doopgetuigen: Ruth Hendriksdr,Magdaleentje Suyderhoeff,Eduard Suyderhoeff, (leerling boekdrukker) wonende aan de bakkernessersgracht-Spaarnwouderstraat 28/04/1686 -12/05/1686. en Jacob en Cornelia Hals.

Notaris H van Gellinchuijsen.
d.d.31-03-1660 inv 316 folio45
01:Gerrit Bannink sr, Coopman en wonende tot Amsterdam, geeft procuratie aan de heerGuilliam Engelgraeff, coopman binnen Haerlem om uit zijn naam te ontvangen van de secretaressen van Haerlem de somma van 281 gulden geprocedeerd van de verkochte tabak, die hij comparant op 10-03-1660 bij de publieke veiling in de herberg "Het Hof van Holland" door de bode Jan Suyderhoeff heeft laten verkopen.
02: Schouts criminele rolle Gerechtelijk archief can Haerlem. Oud rechtelijk archief 55.1 folio106 vdatum 12-08-1681.
03: Veroordeling van Adam Crijnen voor een vegt en steekpartij. Getuigen oa Jan Suyderhoeff, met wie hij enige pinten had gedronken in het huis van de gewezen waard in Overveen "Pieter Floris".
04:Jan Suyderhoeff erft in 1662 - en1665 een huis aan de Wagemakerslaan (G 16- 76.73 133 vo Nr G 32 fo 17200) g16=76.73 vo 133) te Haerlem. In 1663 erft hij een huis aan de Oude Keizerstraat (g17 = 76.26.74 26 In 1669 een huis aan de Nieuwe Jansstraat (g21)=7678 1Vo) Verder erft Jan de volgende huizen te Haerlem: (1702) Nieuwe Jansstraat, Register G 110 (op dat moment is Jan weduwe van Agneta lette)
Jan is overleden, 34 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 1 september 1696 in Haarlem. Jan trouwde, 24 jaar oud, op zondag 12 mei 1686 in Haarlem met Agneta Lette. Agneta is overleden vóór 1702 in Haarlem.

Kinderen van Jan en Agneta:

1 Adrianus Janszn Suyderhoeff [1.1.1.4.6.5.4.1]. Hij is gedoopt op zondag 10 juli 1689 in Haarlem.
2 Maria Jansse. Suyderhoeff [1.1.1.4.6.5.4.2]. Zij is gedoopt op zondag 12 november 1690. Maria is overleden omstreeks 1691 in Haarlem, ongeveer 1 jaar oud.
3 Maria Jansse. Suyderhoeff [1.1.1.4.6.5.4.3]. Zij is gedoopt op zondag 22 juni 1692 in Haarlem. Maria is overleden op maandag 8 september 1692 in Haarlem, 2 maanden oud.
4 Cornelia Jansse. Suyderhoeff, gedoopt op woensdag 25 mei 1695 in Haarlem. Volgt 1.1.1.4.6.5.4.4.
1.1.1.4.9.1.1 Cornelia Steyn, dochter van Willem Steyn en Aaften van der Laen (zie 1.1.1.4.9.1). Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1646 in Haarlem. Cornelia is overleden in februari 1728 in Haarlem, 81 jaar oud. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op maandag 14 mei 1674 in Haarlem met Arent Boot.

Kinderen van Cornelia en Arent:

1 Eva Cornelia Boot. Volgt 1.1.1.4.9.1.1.1.
2 Arend Boot [1.1.1.4.9.1.1.2]. Hij is gedoopt op maandag 6 mei 1675 in Haarlem. Arend is overleden omstreeks 1713 in Haarlem, ongeveer 38 jaar oud. Arend bleef ongehuwd.
1.1.1.4.9.1.5 Dorothea Steyn, dochter van Willem Steyn en Aaften van der Laen (zie 1.1.1.4.9.1). Zij is gedoopt op woensdag 27 januari 1655 in Haarlem. Dorothea is overleden in oktober 1709 in Haarlem, 54 jaar oud. Dorothea trouwde, 23 jaar oud, in april 1678 in Haarlem met Cornelis Akersloot.
1.1.1.1.4.1.4.1 Maria Jacoba van Goor, dochter van Cornelis Corneliszn van Goor en Elisabeth Schrijver (zie 1.1.1.1.4.1.4). Zij is gedoopt op woensdag 8 oktober 1687 in Amsterdam. Maria is overleden op dinsdag 17 september 1737 in Amsterdam, 49 jaar oud. Maria trouwde met Rene Willemszn de Vicq. Rene is een zoon van Willem de Vicq en Judith Adriana Velters. Hij is gedoopt op zondag 26 december 1683 in Amsterdam. Rene is overleden op zondag 10 maart 1737 in Amsterdam, 53 jaar oud.

Kind van Maria en Rene:

1 Helena Jacoba de Vicq, geboren op maandag 3 januari 1724 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.4.1.4.1.1.
1.1.1.4.6.5.4.4 Cornelia Suyderhoeff, dochter van Jan Adriaenszn Suyderhoeff (Suijderhoeck) (zie 1.1.1.4.6.5.4) en Agneta Lette. Zij is gedoopt op woensdag 25 mei 1695 in Haarlem.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Doopgetuigen: Jan van Eijck
Cornelia is overleden op dinsdag 6 oktober 1772 in Rotterdam, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Cornelia begraven als Cornelia Suijderhoeck
(zij woonde met haar gezin op de Klipstraat te Rotterdam)
Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op zondag 4 oktober 1716 in Rotterdam met Hendrik Verbijl, 26 jaar oud. Hij is gedoopt op donderdag 27 oktober 1689 in Rotterdam. Hendrik is overleden op donderdag 25 november 1734 in Rotterdam, 45 jaar oud.

Kinderen van Cornelia en Hendrik:

1 NN Verbijl [1.1.1.4.6.5.4.4.1], levenloos geboren kind, geboren op donderdag 5 augustus 1717 in Rotterdam.
2 Jan Verbijl [1.1.1.4.6.5.4.4.2]. Hij is gedoopt op zondag 21 augustus 1718 in Rotterdam.
3 Hendrik Verbijl [1.1.1.4.6.5.4.4.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 6 februari 1720 in Rotterdam.
4 Heijndrina Verbijl [1.1.1.4.6.5.4.4.4]. Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1732 in Rotterdam.
1.1.1.4.9.1.1.1 Eva Cornelia Boot, dochter van Arent Boot en Cornelia Steyn (zie 1.1.1.4.9.1.1). Eva is overleden in april 1728 in Haarlem. Eva trouwde met Jan Rolwagen. Jan is overleden op zaterdag 20 december 1727 in Haarlem.
1.1.1.1.4.1.4.1.1 Helena Jacoba de Vicq is geboren op maandag 3 januari 1724 in Amsterdam, dochter van Rene Willemszn de Vicq en Maria Jacoba van Goor (zie 1.1.1.1.4.1.4.1). Zij is gedoopt op vrijdag 7 januari 1724 in Amsterdam. Helena is overleden op zondag 4 december 1768 in Amsterdam, 44 jaar oud. Helena trouwde, 15 jaar oud, op dinsdag 1 december 1739 in Amsterdam met Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken Heer van Zuilen, 33 jaar oud. Diederik is geboren op dinsdag 2 november 1706 in Zuilen (UT), zoon van Reinhout Gerard van Tuyll van Serooskerken Heer van Zuilen en Isabella Agneta Hoeuff. Hij is gedoopt op zondag 7 november 1706. Diederik is overleden op zondag 1 september 1776 in Zuilen (UT), 69 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 september 1776 in Zuilen (UT).
Notitie bij Diederik: Notitie bij Diederik: Heer van Zuilen en Westbroek