Johannes (links) en Paul (rechts)

Johannes Nowee werd in 1901 in Arnhem geboren als zoon van de winkelier Jacobus Nowee en Jacoba Carolina Borsten. Nowee was onderwijzer en hoofd van een school. Hij schreef diverse kinderboeken, die vanaf 1926 werden uitgegeven door uitgeverij Spaarnestad. In dat jaar publiceerde hij "Lotgevallen van een straatjongen". Ook schreef hij educatieve boeken- oa: onder de titel “Gouderts” – voor het lageronderwijs. Het meest bekend werd Nowee echter door een serie jeugdboeken over de figuren Arendsoog en Witte Veder. Hij begon met deze serie in 1935 toen hij ontdekte dat er behoefte bestond aan avontuurlijke boeken over het zogenaamde “Wilde Westen". Van deze serie verschenen tot aan zijn  overlijden in 1958 negentien delen. Deze jeugdserie werd uitgegeven door de fa Malmberg, die ook ander werk van Nowee uitgaf. De boeken in de serie Arendsoog zijn in meerdere talen vertaald. Nowee voegde daarnaast ook andere kinder- en jeugdboeken aan zijn werk toe. Toen de KRO een hoorspel van Arendsoog ging uitzenden werden de boeken pas echt bekend en werd Arendsoog onder jong en oud een begrip. De Arendsoog boeken spelen zich voor een groot deel af op de S Ranch en de omgeving daarvan. De S Ranch ligt bij een dorpje dat "Mining Valley" heet en in de staat Arizona ligt. Mining Valley is een dorpje dat "uit de grond werd gestampt" in de tijd dat er door heel Amerika heen verschillende plaatsen goud werd gevonden (de zn "Goudkoorts"  Mining Valley ligt in het district Dorwan. Zowel Mining Valley als Dorwan zijn verzonnen namen, of in ieder geval geen plekken die nog te traceren zijn. Een stad die wel ook veel in de boeken voorkomt is de hoofdstad van Arizona, "Tucson"Vanuit deze stad krijgt de sherrif van Dorwan, Grisley, ook zijn bevelen en zowel Dorwan als Mining Valley vallen dus onder dit district. 

Nowee trouwde op 1 juni 1927 te Den Haag met Alida van der Lem. Uit dit huwelijk werden 14 kinderen geboren, zeven jongens en zeven meisjes. Nowee overleed in oktober 1958 op 57 jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag, alwaar hij ligt begraven op begraafplaats “Sint Petrus banden”

Hij was toen hoofd van de Sint Paulusschool in Den Haag. Nowee was onderscheiden met het erekruis “Pro Ecclesia et Pontifice" 

Zijn zoon Paul Nowee maakte het door zijn vader begonnen20e deel in de serie Arendsoog af en voegde nog zelf 43 delen aan deze serie toe. Arendsoog is bij vele mensen nog steeds erg bekend en vooral veel volwassenen zullen zich de boeken nog zeker herinneren. Er zijn in totaal 63 delen van deze serie uitgekomen met de dappere Cowboy Arendsoog en zijn vriend de indiaan Witte Veder in de hoofdrol.
In zijn testament beschreef Paul Nowee dat na zijn overlijden er geen nieuwe Arendsoogserie uitgebracht mocht worden

J. Nowee volgde een opleiding voor onderwijzer in Maastricht. Hij werd hoofd van de lagere school St. Paulus in Den Haag.
J. Nowee had veertien kinderen.
J. Nowee had een strakke dagindeling. Na het eten schreef hij drie kwartier aan zijn (spannende jongens-)boeken.
J. Nowee was bevriend met Leonard Roggeveen.
Hij had als vrijwilliger in de St. Vincentiusbibliotheek in Den Haag gewerkt. Daar vroegen jongens om indianenboeken voor hun vader. Speciaal voor jongens bestonden deze boeken niet, daarom ging hij ze zelf schrijven.
De eerste twee delen van Arendsoog vielen in eerste instantie niet op. In 1949 bewerkte de KRO ze tot hoorspel. Hierna ging de verkoop van de boeken ineens lopen.
Arendsoog was vooral (niet uitsluitend) geliefd in het katholieke deel van Nederland. Arendsoog wordt wel gezien als de katholieke tegenhanger van de protestantse Old Shatterhand. Overigens werd de katholieke achtergrond na het vierde deel minder goed zichtbaar.
J. Nowee overleed in 1958. Hij had een longkankeroperatie ondergaan en kreeg kort daarop een hartaanval.
Hij was bezig aan het twintigste deel van de Arendsoog-serie (Arendsoog en de goudkoorts).
Zijn zoon Paulus Nowee (geboren 25-06-1936 in Den Haag) nam het schrijven van de Arendsoog-boeken van zijn vader over. Deel 20 is vanaf blz. 76 (En de volgende dag was Percy verdwenen) door P. Nowee geschreven.
Tussen de twee auteurs zijn wel kleine verschillen waarneembaar. Het taalgebruik van P. Nowee is wat moderner en de Arendsoog van P. Nowee is meer een detective dan een cowboy.
Uitgeverij Malmberg wilde het boek door een andere, bekende schrijver af laten maken. Uiteindelijk schreven zowel die schrijver als P. Nowee het verhaal af. Ze kozen het beste verhaal en dat was dus de versie van P. Nowee.
De Arendsoog-boeken spelen zich af in Arizona, geen van beide Nowees is daar ooit geweest.
Arendsoog heet eigenlijk Bob Stanhope. Vanwege zijn scherpe blik wordt hij Arendsoog genoemd.
P. Nowee had drie jaar het klein-seminarie bezocht, maar besloot geen priester te worden. Hij is nooit getrouwd geweest.
In 1985 waren er 4,5 miljoen Arendsoog-boeken verkocht.
P. Nowee schreef 43 Arendsoog-delen. Hij overleed op 30-09-1993. Het drieënzestigste deel is het laatste deel.

Een mijndorp, zoals er in de dagen van de goudkoorts vele waren. Het voornaamste punt van samenkomst was de herberg of ‘bar’. Ofschoon het daar gewoonlijk niet al te kalm toeging, scheen er, te oordelen naar de grote luidruchtigheid der bezoekers nu toch iets bijzonders aan de hand te wezen. ‘En ik zeg je, dat ik voor den duivel nog niet bang ben, laat staan voor dien Arendsoog van jullie!’ Het was een grote, fors gebouwde kerel, die dit zei. Zijn ruw behaard gezicht drukte minachting uit, minachting niet alleen voor Arendsoog, zoals hij daareven zei, maar ook voor alle mogelijke menselijke en goddelijke wetten, als die in zijn kraam niet te pas kwamen. Hij sloeg met de vuist op de toonbank, waartegen hij leunde, en zag uitdagend in het rond. Even viel een stilte op zijn woorden. De anderen keken elkaar aan, schuw, bevreesd. ‘Als ik jou was, vreemdeling,’ zei er toen een, ‘dan zou ik niet zo hard spreken. De muren hebben hier oren.’ ‘Kom, kom!’ was het schamperlachende antwoord. 
(tekst eerste bladzijde, eerste uitgave 'Arendsoog'

De literiare nalatenschap van de Haagse schoolmeester en schrijver Johannes Nowee (1901-1958) en zijn zoon Paul Nowee (1935-1993) is in het bezit gekomen van het Letterkundig Museum. De katholieke Cowboyverhalen over Arendsoog en Witte Veder vormden het door Rome goedgekeurde antwoord op de ruwe boeken van Karl May. In 1993 verscheen het 63e en tevens laatste deel "Arendsoog....Premiejager?. De collectie bestaat o.a. uittyposcripten, fanmail, correspondentie met Uitgeverij Malmberg, plakboeken met knipsels en foto's, reclamedrukwerk en drie schrijfmachines waarmee vader en zoon Nowee hun verhalen schreven. Er is een kleine tentoonstelling rondom Arendsoog in het museum.

 
   

Titels  serie Arendsoog kinderboeken

01: Arendsoog

02: Witte Veder

03: Arendsoog en het raadsel van de Mosquitovallei

04: Arendsoog in de knel

05: Arendsoog en de Bende van de Blauwe Bergen

06: Arendsoog knapt het op

07: Arendsoog en de Verdwenen Rivier

08: Het spookt op de Spoorbaan

09: Arendsoog grijpt in

10: Pas op Arendsoog

11: De Smokkelaars van de Rio Malo

12: Arendsoog en de Geest van de Eenzame Wolf

13: Texas-Arendsoog

14: Het Testament van Tobi Thomson

15: Arendsoog in Geheime Dienst

16: Het Veeland in gevaar

17: Hete geheim van de Bad Man’s hut

18: De Gemaskerde Ruiter

19: De jacht op de Grijze Hengst

20: Arendsoog en de Goudkoorts (gedeeltelijk geschreven door Johannes Nowee en afgemaakt door zoon Paul)

 

Vanaf deel 21  is de serie geschreven door Paul Nowee

 

21: Het geheim van de Zonderling

22: De strijd om Sam Peony Bridge

23: De stad van de verdwenen Cowboys

24: een hinderlaag voor Arendsoog

25: Arendsoog en het Blaffende Zand

26: Arendsoog en de Spookranch

27: Tweemaal Arendsoog

28: Arendsoog en de Missisippi Duivels

29: Good Luck Arendsoog

30: Een Amulet voor Arendsoog

31: Arendsoog en de vloek van Arbaz

32: het raadsel van de C Ranch

33: Terreur over Texas

34: Schoten om  Middernacht

35: Dollardans in Cannon-Field

36: Geen Alibi voor Arendsoog

37: Arendsoog zet een val

38: Arendsoog en de Duncan Dollars

39: …..Alias Arendsoog

40: De Sheriff van Wurding

41: Mexicaans Avontuur

42: Arendsoog….om oog

43: Kogels als Losgeld

44: Vraagtekens voor Arendsoog

45: Arendsoog in Duplo

46: De Wraak van Grissom

47: Een erfenis voor Arendsoog

48: Arendsoog en het Geheim van het Gouden Graf

49: Arendsoog en de Ävondmannen”

50: De Verdwijning van Arendsoog

51: Arendsoog en de Man zonder verleden

52: Arendsoog en het Murdock Mysterie

53: Op leven en……Lood

54: Arendsoog Vogelvrij

55: Arendsoog en het Frame komplot

56: Arendsoog en de Kansas kidnap

57: Arizona – Arendsoog

58: Het Monsterverbond

59: De Schat van Medusa

60: De grote Grondroof

61: Jacht op een Schaduw

62: Lightfeet ontvoerd!

63: Arendsoog..Premiejager

In Wageningen kun je de Noweestraat - "Pad van Witte Veder" en "Pad van Arendsoog" vinden

   

Noweetuinen in Delft gelegen in de buurt Hoornse Hofwijk (wijk Voordijkshoorn)

 

Familiewapen:

Het familiewapen is in 2000 ontworpen door de bekende vormgeven leo van der Helm. Het wapen symboliseert Integriteit en onafhankelijkheid. De naam Nowee is vooral bekend geworden door de Arendsoogboeken. De ruiter voorop de boeken staat is om die reden in het wapen opgenomen. Indien er op enig tijdstip een afbeelding van een ouder wapen tevoorschijn komt, zal daar de voorkeur aan gegeven worden.

Bronnen: www.pietnowee.nl - www.gelders-archief.nl   - www.cbg.nl - www.wiewaswie.nl-www.genealogieonline.nl -www.arendsoog.info/index.