Terug

 

   

 

 

 

 

 

   

Genealogie de Geest

 Een uit het Belgiche Roeselaer afstammende familie met een zoon die in noord Nederland bekendheid kreeg als portretschilder.

Wijbrandt Symondszn de Geest schilderde oa zijn dochter Eva de Geest en zijn schoonzoon Adam Joseph Pijnacker. Er zijn schilderijen bekend waarvan Wijbrandt die schilder van het portret is en Jonas Suyderhoeff dit als graveur in koperets vervaardigde. (portret van Franciscus Heerman) (klik hier voor Jonas)

 anuit dit perspectief gezien heb ik de familie de Geest in kaart gebracht.

Links enkele schilderijen van Wijbrandt.

1: Graaf Willem Frederick van Nassau-Dietz

2: Prins Willem van Oranjen (jong)

3: Hendrik Casimir II  Graaf van Nassau-Dietz (1657-1696)

4:Hendrik Casimir I  Graaf van Nassau-Dietz (1612-1640)

5: Adam Joseph Pijnacker (Kunstschilder) (1620-1673)

6: Eva Maria de Geest (1624 -1655)

 

Wijbrandt Simonszn de Geest

Geboren: Leeuwarden 16 augustus 1661

Overleden te Leeuwarden ca 1661

Hij was een Friese kunstschilder en gespecialiseerd in de vervaardiging van portretten, en volgens de kunstschilder-biograaf Arnold Houbaken (1660-1719) ook in historiestukken

 

Biografie:

Wybrand de Geest genoot zijn opleiding aanvankelijk bij zijn vader Simon Juckesz., een glasschilder. Zijn moeder, Wyts Wybrantsdr., was conventuale of kloosterlinge geweest.[1] Hij ging later in de leer bij Abraham Bloemaert. Van 1614 tot 1618 verbleef hij in Rome, via het Koninkrijk Frankrijk reisde hij er naartoe. In 1616 ontmoette hij in Aix-en-Provence de Delftse schilder Leonard Bramer.[2] De Geest was tijdens zijn verblijf in Rome lid van de Nederlandse schilderskring de Bentvueghels. Van de leden van dit genootschap kreeg hij de bijnaam 'De Friesche Adelaer'. Terug in Leeuwarden, werkte hij onder andere in opdracht van het Friese stadhouderlijk hof. Hij was hofschilder van de Friese tak van de Nassaus en vervaardigde portretten van de stadhouders, zoals Ernst Casimir (ca. 1635), Hendrik Casimir (ca. 1632) en Willem Frederik (1632). De Geest was in 1622 getrouwd met Hendrickje Fransdr. Uylenburgh, een achternicht van Saskia van Uylenburgh, de latere vrouw van kunstschilder Rembrandt. In 1633 werkte hij aan levensgrote portretten van Wytze van Camminga en zijn vrouw Sophia van Vervou.[3] In 1634, vlak voor zijn huwelijk, ging Rembrandt bij de schilder op bezoek.[4] In 1636 bracht de Fransman Charles Ogier als secretaris van kardinaal Richelieu een bezoek aan De Geest. De Geest bleek Frans te spreken en een grote collectie penningen en curiosa te bezitten.[5] In het overwegend protestantse zeventiende-eeuwse Leeuwarden nam De Geest een uitzonderingspositie in door de Rooms-Katholieke Kerk trouw te blijven De Geest be´nvloedde de uit Harlingen afkomstige Jacob Adriaensz Backer in zijn stijl. Zijn leerlingen waren Jan Jansz. de Stomme en Jacob Potma. Zijn twee zonen Julius en Frank waren ook schilder. Zijn dochter Eva trouwde met Adam Pijnacker. Zijn kleinzoon, eveneens Wybrand geheten, deed van alles,[6] waaronder toneelspelen, het schrijven van kluchten en het publiceren van "Het Kabinet der Statuen" (1702) en maakte een reisgids door Rome. Het atelier van De Geest maakte in 1630 een groepsportret van de vier broers van Willem van Oranje, bewaard in het Rijksmuseum Amsterdam.

 

de 4 broers van Willem van Oranje: Graven van Nassau

Jan:1536-1606  Hendrik 1540-1568(zittend) 1550-1574 Adolf (1540-1568) Lodewijk (1538-1574)

Vervaardiging: Atelier Wijbrandt de Geest (1630)

Bron:  SK-A566 Olieverf op doek Schilderijencollectie Rijksmuseum

 

 

Kinderen van Wijbrand en Hendrikje:Fransdr  van Uylenburch

1 Catharina de Geest [1.2.3.1], geboren in Leeuwarden. Catharina is overleden in Leeuwarden.
2 Eva Maria de Geest, geboren in 1624 in Leeuwarden.
3 Simon Wybrandis Franciscus de Geest, geboren in 1625 in Leeuwarden. (volgt 1233)
4 Julius Felix de Geest, geboren in 1639 in Leeuwarden.                                                                                                                                                                                             5 Franciscus de Geest ong 1635 Leeuwarden Overl: voor 29-10-1712 (Beroep: Fineart painter/Draughtsman/Waterverfpainter
1.2.3.2 Eva Maria de Geest is geboren in 1624 in Leeuwarden, dochter van Wijbrand de Geest (zie 1.2.3) en Hendrikje (Hendricksken) van Uylenborch (Ulenburchs). Eva is overleden in Amsterdam. Eva trouwde met Adam Joseph Pijnacker. (Kunstschilder)

 

1.2.3.3 Simon Wybrandis Franciscus de Geest is geboren in 1625 in Leeuwarden, zoon van Wijbrand de Geest (zie 1.2.3) en Hendrikje (Hendricksken) van Uylenborch (Ulenburchs). Simon is overleden in 1665 in Leeuwarden, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Simon: Beroep: arts, s.s.Med.Dr,
Simon trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 17-08-1652 in Leeuwarden met Anna Maria van Peijma, nadat zij op 05-08-1652 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Anna is geboren in Leeuwarden, dochter van Hero van Peijma. Anna is overleden in Leeuwarden.

 

Een broer van Wijnbrandt "Gillis Symondszn de Geest" (1588-1628) is de stamvader van Johannes Cornelis de Geest (1897-1973) die huwde in 1917 te Arnhem met Helena Geertruida Zuiderhoek (1891-1970)   (home)