Floris Vink Kloos: geboren 08-10-1810  te Ameide overleden op 22 februari en overleden op 1892 in Alblasserdam, zoon van Floris Kloos en Regina Magdalena van Haarlem. Hij  huwde in 1832 te Poederoijen met Teuntje Opstelten. Het echtpaar kreeg  11 kinderen.

Hij begon in zijn geboorteplaats Ameide als molenmaker, waar hij in 1842 een van de bekendste houtzaagmolens van ons land  “Ons genoegen”  (foto onder) maakte. Begon in 1843 voor zichzelf met botenbouw,daarmee was hij de grondlegger van de N.V.F. Kloos & Zonen.

De Naamloze Vennootschap F. Kloos en Zonen's Werkplaatsen te Kinderdijk dankt haar ontstaan aan de ondernemingsgeest en het koopmanschap van FLORIS KLOOS, de overgrootvader van de latere directeur, de heer A. J. PRINS VISSER

FLORIS KLOOS ontving bij zijn doop de namen van FLORIS VINK. Volgens het boek van Ir. Boersma 'Alblasserdams heden en verleden' stelde hij later geen prijs meer op de voornaam VINK en wenste alleen maar FLORIS KLOOS te heten. Hij oefende in zijn geboorteplaats het beroep uit van molenmaker.

De eerste opdracht was de sluisdeuren in het Noordhollandskanaal in 1866

Verder bouwde hij spoorbruggen, hoogspanningsmasten enz enz.

In 1923 kregen ze de spoorweg afdeling

21-09-1953 overlijdt op 60 jarige leeftijd Dhr AJ Prins Visser (Directeur)

Op 01-05-1962 Ir R Vellema benoemd tot adjunct directeur bij Kloos Kinderdijk.

Op 28-04-1967 Ir A van Aalst, directeur van Kloos Kinderdijk, ontvangt de onderscheiding van officier in de orde van Oranje Nassau.

Op 23-05-1973 HM Conijn trekt zich terug als directeur, in oktober 1969 volgde hij Ir van Aalst op.

14-06-1973 dhr A van der Steen is benoemd toto directeur, hij volgde hiermede dhr H.M.Conijn op die 23-05-1973 aftrad.

In 1977 kwam er een fusie met Hollandia te Krimpen aan den IJssel.

In 1985 ging het bedrijf verder onder de naam Mercon Kloos Holding BV

Toen Koning Willem 1 in het begin van de negentiende eeuw een wet ondertekende, waarin het verstrekken van rijkssubsidie voor de vaart op Indië werd geregeld, betekende dit voor de langs de Noord, Maas en Lek gelegen scheepswerven een sterke opleving. De bestaande werven breidden zich uit en nieuwe scheepswerven ontstonden om de door de subsidie sterk gestegen vraag naar scheepsruimte te kunnen opvangen. Daarvan was weer het gevolg, dat er een grotere behoefte ontstond aan houtzaagmolens, want iedere zichzelf respecterende scheepsbouwer wenste de beschikking te hebben over een eigen houtzaagmolen. De molenbouwers in de buurt van de scheepswerven kwamen dan ook volop in het werk te zitten. Bij FLORIS KLOOS, die deze ontwikkeling in zijn vak vanuit Ameide met veel belangstelling gadesloeg en blijkbaar een goed zakelijk inzicht had, rijpte het plan om van Ameide naar Kinderdijk te verhuizen om daar de molenbouw in de onmiddellijke omgeving van de scheepswerven voort te zetten.

In 1842 bouwde FLORIS KLOOS de imposante houtzaagmolen 'Ons Genoegen' voor CORNELIS SMIT (de Oude Werf). Op de gedenksteen in de zijgevel stond:

"De legger van de eerste steen
Der stichter kunde niet alleen
Maar tevens onvermoeid in streven
Om aan vele handen werk te geven
Der maatschappij een nuttig lid
Dat is de Heer Cornelis Smit"

De balken werden met kettingen de molen ingetrokken en verwerkt met 6 houtzaagramen.

In 1843 kocht bij een driehoekig stuk grond aan de Kinderdijk, aan de westkant van Jonker en vestigde zich aldaar als molenbouwer en scheepsbouwer. De houtzaagmolen van de vroegere houthandel VAN HAAFTEN, werd door KLOOS gebouwd. Intussen was er een grote opleving gekomen bij de scheepswerven en achtte de heer KLOOS het blijkbaar lucratiever om van de molenbouw af te stappen en zelf de vervaardiging van houten schepen ter hand te nemen.

Hier komen we weer de naam van Haaften tegen, een naam die veelvuldig in de genealogie van Zuiderhoek voorkomt.

 

 

 

 

http://www.scheepsbouw-alblasserdam.nl/kloos.html